Preskocit navigáciu

Vzdušné sily vyhodnocovali plnenie úloh


Vzdušné sily vyhodnocovali plnenie úloh

„Rok 2013 sa niesol v znamení plnenia úloh v nepriaznivých podmienkach s limitovanými rozpočtovými finančnými prostriedkami. Tie nám umožnili len plnenie nevyhnutných úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov v krízovom režime a z národnej legislatívy na udržanie minimálnych požadovaných spôsobilostí a kapacít v prospech domáceho krízového manažmentu“, skonštatoval dnes na úvod svojho vystúpenia veliteľ vzdušných síl brigádny generál Miroslav Korba počas veliteľského zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch veliteľstva vzdušných síl vo Zvolene.

Pozvanie na toto významné zhromaždenie prijali aj náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek, hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš, hlavný inšpektor bezpečnosti letov plukovník Ján Salaj a prorektor pre vzdelávanie z Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši Jozef Puttera.

Cieľom dnešného zamestnania bolo za účasti ctených hostí, hlavných funkcionárov veliteľstva vzdušných síl a podriadených zväzkov detailnejšie zhodnotiť plnenie hlavných úloh vzdušných síl podľa jednotlivých priorít a rozhodujúcich úloh stanovených na rok 2013. Oficiálnu časť veliteľského zhromaždenia otvoril brigádny generál Miroslav Korba, ktorý okrem iného uviedol „Vzdušné sily aj v hodnotenom roku 2013, v zmysle národnej legislatívy a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, plnili úlohy zabezpečenia nepretržitej ochrany vzdušného priestoru Aliancie v rámci integrovaného systému protivzdušnej obrany NATINAMDS rovnako, ako aj úlohy spojené s leteckou pátracou a záchrannou službou“.

Vo svojom vystúpení tiež vydvihol nezastupiteľnú úlohu vzdušných síl v rámci domáceho krízového manažmentu pri pomoci obyvateľstvu aj v roku 2013. „Najväčšia záťaž ležala predovšetkým na pleciach vrtuľníkového krídla pri hasení viacerých lesných požiarov v ťažko dostupnom horskom teréne, ale svoju pripravenosť preukázali aj príslušníci dopravného krídla a protilietadlovej raketovej brigády pri pomoci obyvateľom postihnutých a ohrozených oblastí záplavami rieky Dunaj“, uviedol brigádny generál Miroslav Korba.

Vzdušné sily, ako hlavný garant vojenskej operácie medzinárodného krízového manažmentu UNFICYP, v minulom roku personálne zabezpečili a pripravili dve rotácie. Príprava a výcvik jednotky do operácie bola organizačne, personálne a materiálne zabezpečená a výcvik bol opäť vykonávaný v podmienkach, ktoré sa v maximálnej miere približovali skutočným podmienkam v priestore nasadenia.

Brigádny generál Korba tiež skonštatoval, že rok 2013 bol jeden z najťažších, ak nie vôbec najťažší v 20-ročnej histórii existencie Ozbrojených síl SR. „Napriek tomu môžem s hrdosťou povedať, že aj v týchto neľahkých podmienkach, predovšetkým vďaka veľkému úsiliu všetkých príslušníkov vzdušných síl, sme rozhodujúce úlohy vyplývajúce z národnej legislatívy, ako aj z medzinárodných záväzkov splnili“.

Aj v roku 2014 sa budú vzdušné sily, ako integrálna súčasť Ozbrojených síl SR, svojimi špecifickými spôsobilosťami podieľať na napĺňaní ambícií Slovenskej republiky, predovšetkým pri ochrane vzdušného priestoru Aliancie udržaním pripravenosti deklarovaných síl a prostriedkov, ako aj pripravenosťou ďalších na plnenie úloh podpory štátnej správy a samosprávy pri riešení krízových situácií.

Na záver svojho vystúpenia vyslovil veliteľ vzdušných síl nasledujúce ďakovné slová: „Dovoľte mi poďakovať Vám, príslušníkom veliteľstva, veliteľom zväzkov a požiadať vás o tlmočenie môjho poďakovania všetkým príslušníkom vzdušných síl, profesionálnym vojakom i zamestnancom, za všetko vynaložené úsilie a dosiahnuté výsledky pri plnení úloh výcvikového roku 2013. Zároveň mi, vážený pán generál, dovoľte poďakovať, Vám, za vašu podporu a osobnú angažovanosť pri riešení problémov niekedy presahujúcich rámec a pôsobnosť vzdušných a ozbrojených síl“.

Generálporučík Vojtek počas svojho príhovoru vyzdvihol, že i napriek problémom, ktoré v priebehu roka 2013 neobišli ani vzdušné sily, ich príslušníci odviedli excelentnú prácu, čoho výsledkom boli výborné výsledky ostrých bojových strelieb STRELA II 2013 vykonaných vo Vojenskom výcvikovom priestore PVO Ustka na území Poľskej republiky a tiež pri plnení úloh zabezpečenia nepretržitej ochrany vzdušného priestoru Aliancie v rámci integrovaného systému protivzdušnej obrany NATINAMDS. Vyzdvihol nezastupiteľné miesto vzdušných síl počas medzinárodného poľného cvičenia Capable Logistician 2013 a vysoko ocenil ako odbornú a profesionálnu prípravu personálu do operácie UNFICYP, tak aj samotnú prácu a prínos našich vojakov v priestore nasadenia.

Generálporučík Vojtek ukončil svoje vystúpenie slovami: „Vážení príslušníci vzdušných síl, chcem sa Vám všetkým poďakovať za Vašu snahu a prístup pri plnení úloh v roku 2013 a do ďalšieho obdobia Vám a Vašim podriadeným prajem hlavne veľa entuziazmu a kvalitne splnené úlohy“.

Po oficiálnej časti dnešného zamestnania boli odprenášané rôzne zaujímavé témy s vojensko-odbornou problematikou. Prorektor Puttera predstavil koncepciu vzdelávania leteckých odborností, odzneli tiež prednášky z oblasti smerovania vzdušných síl a prítomní sa mohli oboznámiť aj s transformáciou štruktúr logistiky na strategickom stupni.


11112222333

Autor: npor. Marcela Vrábelová , Foto: slob. Michal Malček - Dátum: 25.02.2014
Čítanosť: 5918
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share