Tradícia MDŽ v kasárňach Zvolen – Podborová


Tradícia MDŽ v kasárňach Zvolen – Podborová
            Jedna z definícií tradíciízdôrazňuje prepojenie generácií v historickej kontinuite uchovávania a rozvíjania základných spoločenských hodnôt a noriem. Tradícia sviatku pokrokových žien, ktorá bola ustanovená v roku 1910 v Kodani, bola vytvorená na počesť prvého organizovaného vystúpenia žien – robotníčok z krajčírskych a textilných dielní v New Yorku 8. marca 1857.
V podmienkach Ozbrojených síl Slovenskej republiky a služby profesionálnych vojakov, či vojačiek a civilných zamestnankýň, je možné tento sviatok vnímať z rôznych uhlov pohľadu. Ponúka priestor na poďakovanie kolegov – mužov svojim kolegyniam, bez ohľadu na vojenskú hodnosť, funkciu alebo uniformovanosť.
Nemenej dôležité je vyzdvihnutie postavenia manželiek a partneriek profesionálnych vojakov, ktoré vždy boli a budú vo vojenských rodinách silnou oporou svojich manželov, či partnerov. V minulosti to boli práve ony, ktoré museli ešte pred viac ako dvadsiatimi rokmi sprevádzať vojakov pri ich častom premiestňovaní medzi posádkami v rámci Československa. V dnešnej dobe je potrebné opakovať to jednoduché „ĎAKUJEME“ a pritom vyzdvihnúť aj osobité postavenie žien tých profesionálnych vojakov, ktorí plnia svoje úlohy v operáciách mimo územie Slovenskej republiky, spravidla na obdobie minimálne šiesť mesiacov.
 
Slová poďakovania odzneli pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa žien dňa 7. marca 2014 aj v priestoroch Brigády velenia, riadenia a prieskumu Zvolen, kde sa zišli profesionálne vojačky a civilné zamestnankyne veliteľstva a štábu brigády. Odovzdanie jarného kvetu, symbolizujúceho aj spoľahlivosť, spolu s krátkym posedením, sa uskutočnilo v priestoroch Strediska kultúrno-osvetových činností posádky Zvolen.
Spätné ďakujeme od účastníčok, obzvlášť od organizátoriek akcie zo skupiny personálneho manažmentu, patrí veliteľovi brigády plukovníkovi gšt. Milošovi Mosnému, organizátorom akcie, ale najmä mužom – príslušníkom veliteľstva a štábu brigády, ktorí svojím dielom prispeli na túto tradičnú aktivitu.    
 


Autor: mjr. Zdenko BARANEC , Foto: por. Marián DOLNÍK - Dátum: 07.03.2014
Čítanosť: 17139
Verzia pre tlač

Skočiť na menu