Kurz pomocníkov rádiolokačných kompletov vo Zvolene


Kurz pomocníkov rádiolokačných kompletov vo Zvolene
       Brigáda velenia, riadenia a prieskumu (bvrps) Zvolen sa stala od 31. marca do 4. apríla dočasným pôsobiskom pre deviatich príslušníkov jednotiek Práporu rádiolokačného prieskumu, ktorí tu absolvovali Kurz pomocníkov rádiolokačných kompletov  (SA – Surveillance Assistant).
 
       Úlohou pomocníkov rádiolokačných kompletov  je viesť a riadiť príslušníkov zmeny Pohotovostného systému roty rádiolokačného prieskumu. Budúci pomocníci rádiolokačných kompletov pod vedením inštruktora Práporu výcviku rotmajstra Vladislava Loveckého získali cenné poznatky a skúsenosti aj od príslušníkov Operačného centra bvrps, ktorí im odovzdali svoje skúsenosti z praxe. Kurz vyvrcholil záverečným preskúšaním frekventantov kurzu na trenažéri pre výcvik personálu Oddelenia navedenia letectva, kde museli preukázať nadobudnuté vedomosti a zručnosti.
      
Najlepšie výsledky spomedzi frekventantov počas kurzu dosahoval čatár Ján Zoller, ktorý bol počas slávnostného vyradenia absolventov vyhlásený ako najlepší absolvent kurzu. Osvedčenia o absolvovaní kurzu boli odovzdané dňa 4. apríla za účasti hlavného inžiniera Brigády velenia, riadenia a prieskumu majora Petra Ondrička.
      
             fotogaléria


Autor: nrtm. Matúš JENČA , Foto: por. Marián DOLNÍK - Dátum: 04.04.2014
Čítanosť: 8185
Verzia pre tlač

Skočiť na menu