Preskocit navigáciu

Hasiči zo Sliača a Slovenská zdravotnícka univerzita na spoločnom cvičení


Hasiči zo Sliača a Slovenská zdravotnícka univerzita na spoločnom cvičení

Spoločné cvičenie Vojenskej hasičskej jednotky zk Sliač a Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) Banská Bystrica sa uskutočnilo v dňoch 14.-15. apríla 2014 v priestoroch SZU Banská Bystrica a Centre výcviku (CV) Lešť.

Cieľom cvičenia bolo oboznámiť študentov SZU Banská Bystrica a vybraných príslušníkov VHJ Sliač so základnými pravidlami výkonu činnosti záchrannej zdravotnej služby a hasičských jednotiek pri havárií s hromadným postihnutím osôb. Teoretická časť prebiehala v prvý deň nácviku v priestoroch SZU Banská Bystrica. Teoretické vedomosti si cvičiaci prakticky preverili vo večerných hodinách v Centre výcviku Lešť, kde bola nasimulovaná hromadná nehoda v cestnom tuneli. Simuláciu dopravnej nehody si príslušníci VHJ a študenti SZU zopakovali viackrát s tým, že si precvičili organizáciu pri zásahu s hromadným postihnutím osôb. Cvičiaci si vyskúšali všetky riadiace funkcie pri zásahu a to: veliteľ hasičského zásahu, veliteľ zdravotníckeho zásahu, veliteľ hniezda zranených, veliteľ odsunu a triedič zranených. Po každom zásahu sa vykonal rozbor zásahu, pri ktorom sa poukázalo na pozitíva a negatíva v postupoch cvičiacich. Druhý deň cvičenia sa konal v priestoroch simulačných technológií CV Lešť, kde si cvičiaci precvičili nadobudnuté vedomosti z praktického nácviku na simulačných zariadeniach.

Cvičenie bolo zamerané na upevnenie teoretických a praktických vedomostí so základnými pravidlami činnosti záchrannej zdravotnej služby a hasičských jednotiek pri havárií s hromadným postihnutím osôb. V neposlednom rade aj na upevnenie spolupráce medzi hasičskou jednotkou a zdravotnou záchrannou službou, ktoré úzko spolupracujú v prípade mimoriadnej udalosti. Pravidelné spoločné cvičenia sú dôležitým aspektom na zvládnutie mimoriadnych udalostí s hromadným postihnutím osôb.


Hasiči zo Sliača a Slovenská zdravotnícka univerzita na spoločnom cvičeníHasiči zo Sliača a Slovenská zdravotnícka univerzita na spoločnom cvičeníHasiči zo Sliača a Slovenská zdravotnícka univerzita na spoločnom cvičeníHasiči zo Sliača a Slovenská zdravotnícka univerzita na spoločnom cvičeníHasiči zo Sliača a Slovenská zdravotnícka univerzita na spoločnom cvičeníHasiči zo Sliača a Slovenská zdravotnícka univerzita na spoločnom cvičeníHasiči zo Sliača a Slovenská zdravotnícka univerzita na spoločnom cvičeníHasiči zo Sliača a Slovenská zdravotnícka univerzita na spoločnom cvičení

Autor: zk Sliač , Foto: zk Sliač - Dátum: 24.04.2014
Čítanosť: 5012
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share