Preskocit navigáciu

Výcvik vrtuľníkovej jednotky v poľných podmienkach


Výcvik vrtuľníkovej jednotky v poľných podmienkach
Na základe úloh, ktoré vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, je jednou z hlavných spôsobilostí vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove držať v pripravenosti deklarovanú vrtuľníkovú jednotku Mi-17. Činnosti spojené s výcvikom tejto jednotky v poľných podmienkach si mali možnosť vyskúšať príslušníci prešovského krídla v dňoch 19. až 23. mája 2014.
Na plnenie Národných cieľov bolo vyčlenených päťdesiatdva profesionálnych vojakov a šestnásť kusov techniky. Cieľom vyvedenia bolo vykonať výcvik deklarovanej vrtuľníkovej jednotky Mi-17 v oblasti mimo stálej dislokácie v priestore poľného letiska Kamenica nad Cirochou. V rámci tohto cvičenia bolo povinnosťou prešovských letcov komplexne zabezpečiť letové a zabezpečujúce úlohy. Prípravná fáza pozostávala z prepravy ľudí, materiálu a techniky do určeného priestoru, prípravy plôch poľného letiska, výstavby prenosných pristávacích plôch, obytných častí, sociálnych zariadení, zabezpečenia energiami, hliadkovanie a stráženie vymedzeného priestoru. Následne už bolo novovzniknuté vojenské letisko pripravené na zabezpečenie letovej činnosti. V rámci letových úloh si osádky vrtuľníkov precvičili prepravu osôb, prepravu materiálu v nákladovom priestore a v podvese, výcvikové, prieskumné i monitorovacie lety, či súčinnostný výcvik predsunutých leteckých navádzačov FACs. Posledný deň cvičenia bol využitý na presun osôb, materiálu a techniky späť k útvaru. V rámci výcviku bolo celkovo splnených 70 letov, 26 letových hodín, prepravených 120 osôb a vykonaných 36 navedení s FACs.V závere veliteľ vrtuľníkového krídla plukovník Róbert Tóth skonštatoval, že úlohy postavené pred vyčleneného veliteľa deklarovanej vrtuľníkovej jednotky Mi-17 majora Jána Zvaleného a ostatných cvičiacich boli splnené na vysoko profesionálnej úrovni.
Vrtuľníkové krídlo Prešov ako súčasť vzdušných síl OS SR v roku 2014 pokračuje v udržiavaní a podľa možností vo zvyšovaní svojej pripravenosti na plnenie svojho poslania a z neho vyplývajúcich úloh. Tieto úlohy sú plnené v dynamicky sa rozvíjajúcom bezpečnostnom a ekonomickom prostredí. Poslaním deklarovanej vrtuľníkovej jednotky je plnenie úloh OS SR v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Táto oblasť zahŕňa taktiež prípravu vlastných síl a prostriedkov na plnenie úloh krízového manažmentu na domácom území s dôrazom na ochranu zdravia a majetku občanov a štátu v prípadoch ako sú živelné pohromy, teroristický útok, alebo pri prípadnom ohrození Slovenskej republiky a jej spojencov v NATO a EÚ.

Výcvik vrtuľníkovej jednotky v poľných podmienkachVýcvik vrtuľníkovej jednotky v poľných podmienkachVýcvik vrtuľníkovej jednotky v poľných podmienkachVýcvik vrtuľníkovej jednotky v poľných podmienkachVýcvik vrtuľníkovej jednotky v poľných podmienkachVýcvik vrtuľníkovej jednotky v poľných podmienkachVýcvik vrtuľníkovej jednotky v poľných podmienkachVýcvik vrtuľníkovej jednotky v poľných podmienkachVýcvik vrtuľníkovej jednotky v poľných podmienkachVýcvik vrtuľníkovej jednotky v poľných podmienkachVýcvik vrtuľníkovej jednotky v poľných podmienkachVýcvik vrtuľníkovej jednotky v poľných podmienkach

Autor: por. Daniel NEHILA , Foto: vk PO - Dátum: 29.05.2014
Čítanosť: 8124
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share