Preskocit navigáciu

Metodické zhromaždenie príslušníkov ELINT


Metodické zhromaždenie príslušníkov ELINT

V priestoroch roty rádiotechnického prieskumu Prešov a v priestoroch jej odlúčených stanovíšť sa v dňoch 28. a 29. mája 2014 uskutočnilo metodické zhromaždenie príslušníkov ELINT (ELectronics INTelligence).

Zamestnania v gescii náčelníka Oddelenia spravodajstva a elektronického boja VVzS OS SR sa okrem príslušníkov ELINT po prvý krát zúčastnili aj predstavitelia ďalších zložiek MO SR a GŠ OS SR, participujúcich na zabezpečovaní a skvalitňovaní plnenia uvedených spravodajských úloh. Za AOS Liptovský Mikuláš prispeli svojimi prednáškami k vysokej odbornej úrovni zhromaždenia príslušníci katedry elektroniky doc. Ing. Zdeněk Matoušek a doc. Ing. Ján Ochodnický. PS OS SR reprezentovali svojimi analytickými zručnosťami príslušníci roty ISTAR Michalovce a za SVaP OS SR prispeli bohatými praktickými skúsenosťami príslušníci práporu výcviku Martin a Opravovní techniky ISTAR Liptovský Mikuláš. Rozšírením spravodajského obzoru všetkých zúčastnených boli prednášky špecialistu Strategického centra krízového manažmentu GŠ OS SR majora Petra Kovácsa.

Príslušníci ELINT Veliteľstva VzS, brigády velenia, riadenia a prieskumu a rôt rádiotechnického prieskumu sa postupne oboznámili s aktuálnym stavom problematiky ELINT v podmienkach OS SR na jednotlivých stupňoch pôsobnosti. Zvlášť bola venovaná pozornosť novinkám a dosiahnutým výsledkom, či už po stránke rozšírenia technického vybavenia, aktuálnej problematiky servisu, vojskových opráv, obmeny prieskumnej techniky, ako aj ťažkostiam a špecifikám výcviku personálu. Prednášky viedli k bohatej diskusii a výmene získaných skúseností z rôznych odborných oblastí, čo bolo aj hlavným cieľom zamestnania. Po teoretickej časti bol druhý deň venovaný praktickým ukážkam techniky a špecifikám služby príslušníkov ELINT v drsnom, ale prekrásnom horskom prostredí odlúčených stanovíšť.


Metodické zhromaždenie príslušníkov ELINTMetodické zhromaždenie príslušníkov ELINTMetodické zhromaždenie príslušníkov ELINTMetodické zhromaždenie príslušníkov ELINTMetodické zhromaždenie príslušníkov ELINTMetodické zhromaždenie príslušníkov ELINT

Autor: kpt. Marek Funtál , Foto: autor, rtm. Henrich Lupkovič - Dátum: 30.05.2014
Čítanosť: 6695
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share