TATRA FREEDOM v2.0


TATRA FREEDOM v2.0
V brigáde velenia, riadenia a prieskumu Zvolen sa v dňoch 20.-23.5. 2014 uskutočnilo ďalšie zo série cvičení TATRA FREEDOM. Ako už býva zvykom, cvičenie z označením TATRA FREEDOM FULL SCALE 03/14, bolo zamerané na precvičenie postupov pri riešení štandardných a neštandardných situácii pri vedení vzdušných operácii v dobe mieru, krízy a vo vojne. Zároveň bolo precvičené aj logistické zabezpečenie jednotiek, obrana a ochrana síl a prostriedkov a postupy pri uvádzaní do pohotovosti v podmienkach neustále sa zhoršujúcej bezpečnostnej situácie.
Príslušníci zvolenskej brigády počas svojej prípravy na vstup do hodnotiaceho programu NATO TACEVAL už absolvovali niekoľko cvičení TATRA FREEDOM. Od roku 2008 prešli cvičenia TATRA FREEDOM mnohými zmenami. Cvičenie, ktoré prebehlo minulý týždeň, je však v tomto ohľade výnimočné. Okrem nového scenára bolo cvičenie po prvý krát kompletne naplánované, pripravené a zrealizované za pomoci systému pre plánovanie a riadenie cvičení - JEMM. Ďalšou novinkou, ktorá výrazným spôsobom prispela k zvýšeniu výcvikovej hodnoty cvičenia, bolo naplánovanie a úspešná realizácia živej letovej časti – LIVEX. V spolupráci zo zmiešaným krídlom Sliač a dopravným krídlom Kuchyňa v rámci LIVEX sa v dňoch 21. a 22. mája v reálnych podmienkach precvičil zákrok pohotovostných lietadiel MiG-29 proti vzdušnému cieľu simulovanému lietadlom L-410 a procedúry pri riešení situácie RENEGADE. 
Okrem už spomenutých zväzkov Vzdušných síl OS SR, zmiešané krídlo Sliač a dopravné krídlo Kuchyňa, sa cvičenia aktívne zúčastnili aj príslušníci protilietadlovej raketovej brigády Nitra a velenie Vzdušných síl OS SR. Cvičenie, tak ako vždy, prebiehalo v úzkej spolupráci s nadriadeným stupňom NATO, CAOC UEDEM.
Počas cvičenia navštívil brigádu velenia, riadenia a prieskumu  druhý zástupca náčelníka Generálneho štábu generálmajor Pavel Macko a hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš. Veliteľ brigády plukovník gšt. Miloš Mosný oboznámil generála Macka s priebehom a cieľmi cvičenia a následne si generál pozrel priamo reakcie cvičiacich na rôzne incidenty, velenie a riadenie z úrovne BATTLESTAFF brigády, ako aj činnosť pohotovostných zmien operačného centra, ale aj príslušníkov skupiny EXCON, ktorí pripravili, riadili a vyhodnocovali cvičenie.
Na záver svojej návštevy generálmajor Macko vyjadril spokojnosť s prípravou, vykonaním a cieľmi cvičenia a poprial všetkým cvičiacim veľa úspechov.
Ďalšie cvičenie TATRA FREEDOM je plánované na október 2014.


Autor: rtm. Martin BOHÁČ , Foto: bvrps, zk, dk - Dátum: 29.05.2014
Čítanosť: 8982
Verzia pre tlač

Skočiť na menu