Preskocit navigáciu

Cvičenie HELI TATRAN 2014 pod vedením príslušníkov vrtuľníkového krídla


Cvičenie HELI TATRAN 2014 pod vedením príslušníkov vrtuľníkového krídla
Distribuované cvičenie HELI TATRAN 2014 (HT 14) je výcvikovou príležitosťou, ktorej cieľom je overiť v praxi použiteľnosť normy NATO Bi-SC 75-3 s podporou nástroja JEMM (Join exercise management modul) pri plánovaní, príprave, riadení a vyhodnotení cvičení v podmienkach vrtuľníkového krídla Prešov.
Komplexný štábny nácvik (KŠN) bol vykonaný bez nasadenia reálnych jednotiek, len za účasti potrebných príslušníkov z velenia a riadenia, vďaka čomu sa ušetrilo značné množstvo finančných prostriedkov. Zároveň sa zefektívnila spolupráca a činnosť profesionálnych vojakov vo veliteľských funkciách na jednotlivých stupňoch riadenia pri riešení krízových situácií. Prvá fáza KŠN HT 14 začala už koncom marca 2014 definovaním cieľov a výcvikových úloh, kvalitnou prípravou scenára a rozohry, či v neposlednom rade prípravou dokumentácie a nevyhnutného logistického zabezpečenia tak, aby sa pre cvičiacich vytvorili vhodné podmienky na plnenie úloh.
V dňoch 23. - 27. júna 2014 v priestoroch vrtuľníkového krídla Prešov prebiehala hlavná fáza KŠN HT 14 za účasti šesťdesiatich siedmich príslušníkov veliteľstva VzS OS SR, podriadených útvarov VzS OS SR, PS OS SR a SVaP OS SR za podpory systému MOKYS (Mobilný komunikačný systém). Poslaním cvičenia bolo preveriť možnosti používania nástroja JEMM v podmienkach prešovského krídla, dosiahnuť zrýchlenie informačného toku použitím už zavedených informačných technológií v podmienkach OS SR, využiť dostupné komunikačné prostredie na precvičenie určených úloh a zvýšiť dostupnosť informácií. Úlohou tohto cvičenia bolo precvičiť spôsobilosť síl a prostriedkov vrtuľníkového krídla Prešov, vyčlenených pre podporu obyvateľstva, verejnej správy a síl integrovaného záchranného systému v rámci národného krízového manažmentu, plniť asistenčné úlohy na podporu štátnych orgánov, orgánov obcí alebo vyšších územných celkov pri riešení krízových situácií a taktiež preveriť, či zdokonaliť požadovanú úroveň vycvičenosti a pripravenosti veliteľov a štábov.
Vytvorením funkčného podporného komunikačného prostredia vznikli vhodné podmienky na precvičenie určených úloh cvičenia HT 14. V posledný deň výcviku vyhodnotil splnenie úloh a cieľov KŠN veliteľ vrtuľníkového krídla plukovník Róbert Tóth. Plánovanie cvičenia HT 14 za podpory nástroja JEMM potvrdilo, že úroveň vycvičenosti, pripravenosti a činnosť riadiacich funkcionárov na plnenie úloh národného krízového manažmentu sa maximálne približuje reálnym podmienkam. Nástroj JEMM taktiež poukázal na fakt, že je vhodným prostriedkom k variabilnému aplikovaniu podobných cvičení distribuovaným spôsobom do budúcna. Hlavný dôraz je nevyhnutné venovať  najmä celkovému procesu plánovania a príprave. Vďaka cvičeniam, akým bol aj KŠN HT 14 môžeme povedať, že profesionálni vojaci OS SR sú stále lepšie a lepšie pripravovaní na riešenie krízových situácií a pomoc verejnosti počas živelných pohrôm.

Cvičenie HELI TATRAN 2014 Cvičenie HELI TATRAN 2014 Cvičenie HELI TATRAN 2014 Cvičenie HELI TATRAN 2014 Cvičenie HELI TATRAN 2014 Cvičenie HELI TATRAN 2014 Cvičenie HELI TATRAN 2014 Cvičenie HELI TATRAN 2014 Cvičenie HELI TATRAN 2014 Cvičenie HELI TATRAN 2014 Cvičenie HELI TATRAN 2014 Cvičenie HELI TATRAN 2014 Cvičenie HELI TATRAN 2014 Cvičenie HELI TATRAN 2014 Cvičenie HELI TATRAN 2014 Cvičenie HELI TATRAN 2014

Autor: por. Daniel NEHILA , Foto: autor - Dátum: 02.07.2014
Čítanosť: 5501
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share