Preskocit navigáciu

AIRLIFT REACTION 2014


AIRLIFT REACTION 2014
Vykonaním komplexného štábneho nácviku pod názvom AIRLIFT REACTION 2014 vyvrcholila v dk Kuchyňa príprava výcviku príslušníkov štábu. Cieľom nácviku bolo precvičiť príslušníkov štábu pri vedení operácie domáceho krízového manažmentu (DKM). KŠN bol zameraný na plnenie úloh taktických prepráv a prieskumných letov, ako aj plnenie asistenčných úloh na podporu štátnych orgánov, orgánov obcí alebo vyšších územných celkov pri riešení krízových situácií. Celé cvičenie sa odohrávalo na fiktívnom území Dunajskej republiky bez reálneho nasadenia vojsk.
 
Proces prípravy, plánovania, vykonania a vyhodnotenia tohto vojenského distribuovaného cvičenia prebiehal podľa štandardov NATO v súlade s normou Bi-SC 75-3. Podpornými nástrojmi cvičenia boli Joint Exercise Management Module (JEMM), SharePoint a určené spojovacie prostriedky mobilného komunikačného systému(MOKYS).
 
Pred vykonaním cvičenia bola spracovaná plánovacia dokumentácia k cvičeniu, ako aj určené operačné dokumenty k vedeniu operácie na základe stanovených cieľov a výcvikových úloh cvičenia počas samostatného štábneho nácviku. V rámci toho taktiež pokračovala príprava rozohry ku KŠN, ako aj zabezpečenie logistickej podpory a KIS.
 
Hlavná fáza, samotné vykonanie cvičenia, prebehla v dňoch 27.-31. októbra 2014 v priestoroch dk Kuchyňa. Zúčastnilo sa jej štyridsaťdva určených príslušníkov dk Kuchyňa z veliteľstva a štábu dk Kuchyňa, ako aj podriadených jednotiek dk Kuchyňa. Zároveň sa cvičenia ako pozorovatelia a asistenti zúčastnili aj príslušníci vrtuľníkového krídla Prešov a veliteľstva VzS OS SR. Pri cvičení sa preverili spôsobilosti štábu dk Kuchyňa plniť úlohy DKM a vyčleneného úsilia letectva v súčinnosti so spolupôsobiacimi silami.
 
Vykonaním AIRLIFT REACTION 2014 sa implementovali normy NATO do výcviku dk Kuchyňa, a zároveň sa zvýšila schopnosť a interoperabilita príslušníkov dk Kuchyňa pri takýchto vojenských cvičeniach.
 
Záverečný deň KŠN riadiaci cvičenia (EXDIR) náčelník štábu dk Kuchyňa pplk. Tibor Pavel vykonal vyhodnotenie cvičenia so záverom, že ciele a úlohy AIRLIFT REACTION 2014 boli naplnené. Samotný nácvik bol prínosom a  prispel k získaniu poznatkov a skúseností pre ďalšie využitie, ako aj k zefektívneniu práce príslušníkov štábu dopravného letectva.
 
Zároveň veliteľ dk Kuchyňa plk. Peter Prokop vyjadril poďakovanie všetkým príslušníkom dk Kuchyňa, ktorí participovali tak na príprave, ako aj vykonaní KŠN za ich aktívny prístup a záujem pri plnení svojich úloh, ktoré boli pred nich postavené.

AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014AIRLIFT REACTION 2014

Autor: rtn. Luptáková Jana , Foto: por. Lehotský Michal - Dátum: 03.11.2014
Čítanosť: 3133
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share