Preskocit navigáciu

Výcvik budúcich "modrých baretov" naberá na obrátkach


Výcvik budúcich

Spoločný výcvik vyše 100 člennej jednotky do ďalšej rotácie operácie UNFICYP tento týždeň eskaluje. Svedčia o tom najmä praktické nácviky špecifických činností tejto operácie, ktoré bude jednotka vykonávať v priestore nasadenia.

Pod dohľadom skúsených inštruktorov z protilietadlovej raketovej brigády Nitra a kľúčového personálu si príslušníci jednotky precvičili rádiovú komunikáciu v anglickom jazyku, orientáciu v neznámom teréne pomocou zariadenia GPS (Global Positioning System) a určovanie súradníc pomocou mapy.

V rámci praktického výcviku si budúce modré barety vyskúšali činnosť na kontrolnom prepúšťacom mieste a reakcie na možné incidenty v priestore operácie ako je napr. činnosť v mínovom poli, porušenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a iné. Veľmi zaujímavou praktickou činnosťou bol aj nácvik potláčania davu (Crowd and Riot Control), kde sa okrem fyzickej zdatnosti vyžaduje aj vzájomná koordinácia, súdržnosť jednotky a tiež pohotová a správna reakcia na jednotlivé povely.

Jednou zo základných zručností vojakov pôsobiacich v operácii UNFICYP je aj schopnosť viesť motorové vozidlo podľa cyperských pravidiel cestnej premávky ako je jazda v ľavom jazdnom pruhu, tak ako to je napr. vo Veľkej Británii. Z uvedeného dôvodu boli cvičiaci profesionáli preskúšaní pod dozorom inštruktorov aj z pravidiel cestnej premávky a z vodičských zručností v priestoroch posádkového cvičiska Kolíňanský vrch.

Spokojnosť s doterajšou prípravou cvičiacej jednotky včera osobne vyjadrila aj kontrolná skupina z veliteľstva vzdušných síl - kapitán Jozef ZREĽÁK a veliaci poddôstojník vzdušných síl štábny nadrotmajster Peter KUKA.

Počas zdravotníckej prípravy si jednotlivci vyskúšali aj vyslobodenie zraneného z motorového vozidla a prakticky precvičili základy poskytnutia prvej pomoci. Súbežne s prebiehajúcim výcvikom absolvuje jednotka aj povinné očkovanie, ktoré je nevyhnutnou podmienkou pred vycestovaním do priestoru operácie UNFICYP.

Nasledujúci výcvikový týždeň bude pokračovať prevažne v priestoroch posádkového cvičiska Kolíňanský vrch, kde bude prebiehať zdokonaľovanie už precvičovaných zručností k ich úplnému zvládnutiu. Tu si budú môcť jednotliví cvičiaci pod velením inštruktorov a kľúčového personálu preveriť svoje nadobudnuté vedomosti na praktických zamestnaniach počas rôznych nasimulovaných incidentov. Cvičiaca jednotka okrem týchto odborných zamestnaní absolvuje aj streľbu z ručných zbraní.

Budúci veliteľ rotujúcej jednotky podplukovník Miroslav BELANSKÝ v závere týždňa vyjadril veľkú spokojnosť s doterajšou prípravou, prístupom cvičiacich ako aj s všestrannou podporou zabezpečovacej jednotky protilietadlovej raketovej brigády.


Výcvik budúcich „modrých baretov“ naberá na obrátkachVýcvik budúcich „modrých baretov“ naberá na obrátkachVýcvik budúcich „modrých baretov“ naberá na obrátkachVýcvik budúcich „modrých baretov“ naberá na obrátkachVýcvik budúcich „modrých baretov“ naberá na obrátkachVýcvik budúcich „modrých baretov“ naberá na obrátkachVýcvik budúcich „modrých baretov“ naberá na obrátkachVýcvik budúcich „modrých baretov“ naberá na obrátkachVýcvik budúcich Výcvik budúcich Výcvik budúcich Výcvik budúcich Výcvik budúcich Výcvik budúcich Výcvik budúcich Výcvik budúcich Výcvik budúcich Výcvik budúcich Výcvik budúcich

Autor: kpt. Marcela Vrábelová , Foto: nrtm. Juraj Hladký - Dátum: 19.06.2015
Čítanosť: 4913
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share