Preskocit navigáciu

Metodické zhromaždenie príslušníkov rádiotechnického prieskumu (ELINT)


Metodické zhromaždenie príslušníkov rádiotechnického prieskumu (ELINT)
V gescii náčelníka Oddelenia spravodajstva a elektronického boja VVzS OS SR sa v dňoch 17. - 18. júna 2015 uskutočnilo metodické zhromaždenie príslušníkov ELINT (ELectronics INTelligence). Zamestnanie tento rok organizačne zastrešovali príslušníci veliteľstva a Operačného centra brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene, kde prebehla aj hlavná časť metodického zhromaždenia.

Svojimi prednáškami o najnovších trendoch zdrojov ELINT a postupoch pri analýze signálov na bloku vnútroimpulzovej analýzy prispeli k vysokej úrovni zhromaždenia pozvaní hostia z Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši doc. Ing. Zdeněk Matoušek a doc. Ing. Ján Ochodnický. Prínosom pre rozšírenie obzorov a skvalitnenie odbornej spolupráce boli aj prednášky príslušníkov PS OS SR, participujúcich na zabezpečovaní a skvalitňovaní plnenia úloh ELINT v OS SR, reprezentovaných analytikmi práporu ISTAR a špecialistami opravovní techniky ISTAR.

Účastníci metodického zhromaždenia sa oboznámili s aktuálnymi prioritami a problematikou zabezpečenia vykonávania ELINT na všetkých úrovniach OS SR z hľadiska doplnenia personálu, výcviku obslúh a analytikov, servisu a údržby prieskumnej techniky v nepretržitej prevádzke, rozšírenia a obmeny technických prostriedkov RATES OS SR (RÁdioTEchnický Systém). Tak ako bolo zámerom zamestnania, prednášky sprevádzala bohatá diskusia a výmena dlhoročných odborných skúseností z rôznych oblastí a teda aj iných uhlov pohľadu na riešenú problematiku, čo bude prínosom pre skvalitnenie plnenia úloh v nasledujúcom období.

V praktickej časti metodického zhromaždenia sa účastníci oboznámili s pracoviskami operačného centra brigády velenia, riadenia a prieskumu Zvolen a úlohami ELINT v PoSy VzS OS SR a v NATINAMDS. Následne po presune na letisko Sliač bol vrtuľníkom Mi-17 vykonaný kontrolný oblet odlúčených stanovíšť RATES v ťažko dostupnom horskom teréne .


Autor: mjr. Marek Funtál , Foto: vvzs - Dátum: 25.06.2015
Čítanosť: 3600
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share