Preskocit navigáciu

Prelomové rokovanie v Bratislave pri crossborderových dohodách počas stretnutia krajín V4


Prelomové rokovanie v Bratislave pri crossborderových dohodách počas stretnutia krajín V4

V dňoch 20. a 21. 10. 2015 sa uskutočnilo prvý krát na Ministerstve obrany Slovenskej republiky expertné stretnutie zástupcov štátov V4 k ochrane ich vzdušného priestoru pri príprave crossborderových dohôd (crossborder operation- CBO).

Iniciátorom multilaterálneho stretnutia V4, t. j. Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky bol náčelník Odboru pre podporu VzS GŠ OS SR plukovník Adolf Uličný. Dňa 20. 10. 2015 rokovali zúčastnené strany na bilaterálnej úrovni v jednej pracovnej skupine medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou a v druhej pracovnej skupine medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Následne sa dňa 21. 10. 2015 k nim pripojili aj zástupcovia z Českej republiky.

Náčelník Odboru bojovej prípravy veliteľstva VzS OS SR plukovník Igor Brandabura predstavil koncept V4, pričom dôraz kládol na efektívne rozšírenie operačného priestoru na všetky štyri štáty pre pôsobenie pohotovostných lietadiel v rámci operácie NATINAMDS ako i výcvik v novovytvorenom cezhraničnom vzdušnom priestore.

Rokovania sa nezaobišli bez účasti právneho poradcu z Veliteľstva VzS OS SR zastrešené npor. Miroslavom Matejkom, Sekciu obrannej politiky MO SR zastupovali Daniela Geisbacherová a Petra Kasanová. Svojím právnym usmernením boli nápomocní pri riešení sporných otázok.

Po vstupe Slovenskej republiky do NATO a integrácie do systému spoločnej ochrany vzdušného priestoru NATO NATINAMDS vznikla iniciatíva na umožnenie cezhraničného pôsobenia pohotovostných lietadiel krajín V 4. Samotná dohoda umožní rozšíriť operačný priestor na všetky štyri štáty pre pôsobenie pohotovostných lietadiel v rámci operácie NATINAMDS ako i výcvik v novovytvorenom cezhraničnom vzdušnom priestore.

Zástupcovia zúčastnených strán, najmä z Českej republiky a Maďarska kvitovali a ocenili túto iniciatívu slovenskej strany pri CBO V4 a rozhodne podporili jej realizáciu. Podpis tejto dohody nadobudne reálne kontúry až po legislatívnom procese jednotlivých krajín. Po ukončení jednotlivých pripomienkových konaní je cieľom ukončiť tento proces schválením dohody na úrovni vlád všetkých 4 štátov.

Záverom je potrebné zdôrazniť, že uzavretím tejto dohody dôjde medzi krajinami V4 k historickému okamihu, pretože podobnú dohodu majú uzavretú len krajiny Beneluxu.


Prelomové rokovanie v Bratislave pri crossborderových dohodách počas stretnutia krajín V4Prelomové rokovanie v Bratislave pri crossborderových dohodách počas stretnutia krajín V4

Autor: npor. Miroslav Matejko , Foto: autor - Dátum: 22.10.2015
Čítanosť: 3653
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share