Preskocit navigáciu

Príslušníci veliteľstva VzS vstúpili do nového roka 2016


Príslušníci veliteľstva VzS vstúpili do nového roka 2016

Ako sa už stalo tradíciou, aj kalendárny rok 2016 začali príslušníci veliteľstva vzdušných síl slávnostným nástupom dňa 5. januára, tentoraz pri príležitosti 23. výročia vzniku Slovenskej republiky. Na úvod boli všetci oboznámení s rozkazom hlavného veliteľa OS SR – prezidenta SR s odkazom na zachovanie historických hodnôt, národnej hrdosti a poslania Ozbrojených síl SR ako významnej súčasti slovenskej štátnosti.

Následne sa prítomným prihovoril veliteľ vzdušných síl brigádny generál Miroslav Korba. Skonštatoval, že aj napriek veľkému množstvu úloh a zložitým podmienkam na ich plnenie, boli všetky stanovené úlohy vzdušných síl v minulom roku splnené na veľmi dobrej úrovni. Zároveň vyjadril presvedčenie, že rovnako kvalitne sa podarí splniť aj úlohy v novom výcvikovom roku, najmä s ohľadom na pokračujúci proces spojený s prijímaním potrebných organizačných, personálnych  a materiálnych opatrení pri zavádzaní novej leteckej techniky do výzbroje vzdušných síl a plnenie úloh v operáciách medzinárodného krízového manažmentu.

Na záver brigádny generál Korba poďakoval príslušníkom veliteľstva vzdušných síl za kvalitné a zodpovedné plnenie náročných úloh v minulom roku a poprial všetkým najmä pevné zdravie a veľa úspechov pri napĺňaní pracovných aj osobných cieľov v novom roku 2016.


Príslušníci veliteľstva VzS vstúpili do nového roka 2016Príslušníci veliteľstva VzS vstúpili do nového roka 2016Príslušníci veliteľstva VzS vstúpili do nového roka 2016Príslušníci veliteľstva VzS vstúpili do nového roka 2016

Autor: vvzs , Foto: npor. Jana Daňová - Dátum: 05.01.2016
Čítanosť: 3331
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share