Preskocit navigáciu

Oslava rovnoprávnosti


Oslava rovnoprávnosti

V roku 2000 rada Organizácie spojených národov (ďalej len OSN) prijala historickú rezolúciu, ktorá upozorňovala na odlišný dopad ozbrojených konfliktov na ženy. Ženy boli v minulosti vylúčené z procesov hľadania riešenia konfliktov či z preventívnych programov alebo z procesov budovania a udržiavania mieru celkovo.

Za posledných 15 rokov sa však ukázalo, že ženy sú jedným z kľúčových zdrojov podporujúcich mier a stabilitu.

V mierových procesoch sa v súčasnosti odrážajú aj potreby žien v postihnutých krajinách a v štruktúrach OSN ženy ukazujú svoju silu a efektívnosť nielen na poli humanitárnej asistencie a pri mierových rozhovoroch ale aj pri implementácii ich výstupov, a taktiež pôsobia na ekonomickú obnovu krajín postihnutých konfliktom a iné. Dôkazom toho je, že viac ako štvrtina hlavných predstaviteľov v misiách OSN sú zastúpené ženami.

Otázka rodovej rovnosti či rovnosti príležitostí oboch pohlaví sa stáva stále viac aktuálnou na celom svete.

Dnes oslavujeme „Medzinárodný deň žien“ ako deň solidarity žien za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj. Kultúrne a spoločensky sme nastavení, že máme ženský ružový svet a mužský modrý svet. Veľa sa rozpráva o feminizme, čo pre niektorých ľudí pôsobí ako strašiak, avšak veľa z nich nevie, čo presne tento význam slova znamená.
Feminizmus je ženskosť a hovorí o správaní, postojoch, prejavoch charakteristických práve pre ženy. Samozrejme, že to nie je nič negatívne. Hovorí o mnohých pekných veciach, ktoré robia ženu ženou. Ženy dokážu toho dosiahnuť veľa, čo nedokážu ani niektorí muži.
A naopak, iba muži dokážu veľa skvelých vecí, ktoré zasa nedokážu ženy.

A o tom to celé je, aby sme sa mohli vzájomne dopĺňať a podporovať a hľadať v sebe ženskosť a mužskosť. Je to aj o tom, aby sme mali všetci príležitosť rozhodnúť sa, skúsiť akékoľvek povolanie či činnosť. Svet sa nesmie deliť na činnosti, ktoré môžu robiť iba muži alebo ženy, bieli alebo čierni, malí alebo veľkí..... Každý má mať otvorené príležitosti a možnosti. Dôležité je však poznať aj svoje limity a silné stránky a tie ponúkať v reálnom živote.

Svet nepotrebuje len silných ľudí, potrebuje aj ľudí, ktorí vedia druhých spájať či rozvíjať vzájomnú harmóniu. Nechajme byť mužov mužmi a ženy ženami.

My sme dnes aj preto s vďakou prijali kvety z rúk našich kolegov, ktorí s nami chceli osláviť tento sviatok a hlboko si vážime ich pozornosť a starostlivosť.


Oslava rovnoprávnostiOslava rovnoprávnostiOslava rovnoprávnostiOslava rovnoprávnostiOslava rovnoprávnostiOslava rovnoprávnostiOslava rovnoprávnostiOslava rovnoprávnosti

Autor: MAIN OFFICE , Foto: MAIN OFFICE - Dátum: 10.03.2016
Čítanosť: 1397
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share