Preskocit navigáciu

Súčinnostný výcvik vojenských hasičských jednotiek


Súčinnostný výcvik vojenských hasičských jednotiek

 V dňoch 18. – 22. apríla 2016 bol v priestoroch Centra Výcviku Lešť vykonaný súčinnostný výcvik vojenských hasičských jednotiek Vzdušných síl OS SR. Cieľom výcviku bolo zosúladenie vojenských hasičských a záchranných družstiev pri vykonávaní špeciálnych činností počas záchranných prác hasičských a zdravotných jednotiek a to najmä: hasenie požiarov v objektoch, praktické preverenie hasičskej činnosti, záchrana osôb a materiálu, velenie a riadenie zásahu, súčinnosť jednotlivých hasičských a záchranných zložiek pri vzniku mimoriadnych udalostí s hromadným postihnutím osôb.

Súčinnostný výcvik vojenských hasičských jednotiek prebiehal spoločne s príslušníkmi obväzísk OS SR pod záštitou Úradu hlavného lekára Ružomberok a zdravotníckymi posádkami Záchrannej zdravotnej služby Bratislava. Cvičenia sa zúčastnili príslušníci vojenských hasičských jednotiek Vzdušných síl OS SR vojenských letísk Kuchyňa, Sliač, hasičské družstvá krídla velenia riadenia a prieskumu Zvolen, protilietadlovej raketovej brigády Nitra a TO Viničné.

V dňoch 20. - 22. apríla 2016 sa zároveň uskutočnila návšteva dvanástich príslušníkov AČR zaoberajúcich sa ochranou pred požiarmi v priestoroch tk Sliač a CV Lešť. Počas návštevy boli príslušníkom AČR predstavené spôsobilosti VHJ VzS, ich miesto v organizačných štruktúrach letísk, spôsoby a možnosti výcviku. Na pôde CV Lešť návštevu privítal riaditeľ Odboru plánovania a koordinácie major Guľáš a zároveň predstavili príslušníkom AČR možnosti výcviku hasičských odborností v priestoroch špeciálnych výcvikových zariadení CV Lešť a novovybudovaného cvičiska v zastavanej oblasti „OREMLAND“. Z návštevy a následného jednania vyplynula obojstranná snaha o vykonanie spoločného súčinnostného výcviku v rámci zdokonaľovania hasičských spôsobilostí oboch krajín s predpokladom vykonania v roku 2017.

Súčinnostný výcvik preveril v reálnych podmienkach koordináciu jednotlivých zasahujúcich zložiek, podporil osvojenie si praktických skúseností pri odstraňovaní následkov rôznych mimoriadnych udalostí s hromadným postihnutím osôb, čo predstavuje hlavnú úlohu záchranných zložiek dislokovaných na jednotlivých vojenských letiskách a zväzkoch VzS OS SR.


Súčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiekSúčinostnný výcvik vojenských hasičských jednotiek

Autor: kpt. Radovan Medvec , Foto: autor, archív CV Lešť - Dátum: 25.04.2016
Čítanosť: 5181
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share