Preskocit navigáciu

Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016


Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016

V súlade s plánom prípravy na VR 2016 a v zmysle vydaného operačného rozkazu (OPORD-u) veliteľa Spoločného operačného veliteľstva (SOZ) spustili v pondelok 9. mája 2016 príslušníci vzdušných síl trojdňový komplexný štábny nácvik (KŠN). Jeho cieľom bola realizácia operačného plánovacieho procesu operácie Modrá vlna 2016 (MOVA), ktorá je súčasťou série cvičení Slovenský štít 2016. Úlohou KŠN bolo vydanie OPORD-u veliteľa brigády letectva a PVO (vzdušného komponentu) k danej operácii a spracovanie pomocnej dokumentácie bojového štábu.

„Nech celé veliteľstvo žije KŠN,“ vyzval v predslove, cvičiacich príslušníkov vzdušných síl a styčných dôstojníkov podriadených útvarov, zástupca veliteľa Vzdušných síl OS SR plukovník gšt. Miroslav Lorinc. „V rámci KŠN si uvedomte, v ktorej fáze procesu sa momentálne nachádzate. Podľa toho riešte jednotlivé etapy. Je dôležité dôsledne identifikovať vydané úlohy z nadriadeného stupňa, analyzovať ich a transformovať do kvalitných výstupov pre podriadené jednotky. Žiadam vás o maximálne nasadenie a aktivitu počas nácviku,“ uzavrel príhovor zástupca veliteľa.

Počas troch dní KŠN prechádzali cvičiaci jednotlivými fázami operačného plánovacieho procesu. Výsledkom, bolo vypracovanie konceptu operácie MOVA, na základe ktorého bude po schválení veliteľom SOZ, vydaný OPORD veliteľa brigády letectva a PVO. Zároveň operačná plánovacia skupina priebežne zhromažďovala a vyhodnocovala poznatky (Lessons Identified – LI) pre potreby ich aplikácie do praxe. Nácvik ukončil náčelník odboru plánovania použitia a rozvoja veliteľstva plukovník Slavomír Milde. Poďakoval prítomným za ich vklad do KŠN a priblížil ďalšie úlohy stojace pred vzdušnými silami súvisiacich s operáciou MOVA. „Tento plánovací proces ukázal potrebu zmeny v štruktúre operačnej plánovacej skupiny z dôvodu flexibility jej práce a tým rýchlejšiemu dosiahnutiu požadovaných výsledkov,“ dodal na záver plukovník Milde.


Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016Komplexný štábny nácvik – Modrá vlna 2016

Autor: rtm. Zuzana Mildeová , Foto: rtm. Zuzana Mildeová - Dátum: 13.05.2016
Čítanosť: 3288
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share