Preskocit navigáciu

Hlavná veliteľka hodnotí plnenie úloh


Hlavná veliteľka hodnotí plnenie úloh

V máji 2016 bola vykonaná v priestore zodpovednosti Sektoru 4 inšpekcia hlavnej vojenskej veliteľky misie UNFICYP generálmajorky Kristin Lund a členov komisie z veliteľstva UNFICYP v doprovode pána Joela Cohena, ktorý zastáva funkciu nového Chief Mission Support.

Veliteľ Sektoru 4 podplukovník Jozef Paňko uvítal veliteľku misie na pozícii UN 101 v priestore zodpovednosti 1. strážnej čaty. Po oficiálnom uvítaní sa členovia komisie presunuli do kempu Szent István v obci Athienou, kde sídli veliteľstvo 1. strážnej čaty. V kempe Szent István predstavil veliteľ Sektoru 4 veliteľke misie kľúčový personál Sektoru 4. Po predstavení nasledoval brífing jednotlivých náčelníkov oddelení o priestore zodpovednosti Sektoru 4, o plnení úloh v rámci prideleného priestoru, priebiehajúcom výcviku a problematických oblastiach v Sektore.

Po teoretickej časti inšpekcie v kempe Szen István sa veliteľka misie spolu s veliteľom Sektoru presunuli v sprievode vojenských pozorovateľov na pozíciu UN 98, kde bol veliteľke misie poskytnutý brífing o plnení operačných úloh vojenskými pozorovateľmi a a vojensko-civiliným styčným dôstojníkom.

Záverečným bodom inšpekcie bolo preverenie praktických znalostí členov strážnej čaty pri záchrane osôb a zabezpečení priestoru pri dopravnej nehode UN vojakov v priestore zodpovednosti v blázkosti pozície UN 95. V rámci tzv. „Live Ex“ bola nasimulovaná dopravná nehoda príslušníkov 1. strážnej čaty s imitáciou zranení s rôznou závažnosťou. Cieľom cvičenie bolo predvieť zvládnutie spôsobilostí, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie operačných úloh. Schopnosť poskytnúť prvú pomoc, zabezpečiť nebezpečný priestor a odoslať hlásenie v stavnovenej forme sú jednými z kľúčových atribútov pre úspešné plnenie úloh v Sektore 4.

Veliteľka misie sa v závere inšpekcie poďakovala všetkým zúčastneným a celému Sektoru 4 za kvalitné a profesionálne plnenie úloh a vyjadrila spokojnosť s priebehom inšpekcie.


Hlavná veliteľka hodnotí plnenie úlohHlavná veliteľka hodnotí plnenie úlohHlavná veliteľka hodnotí plnenie úlohHlavná veliteľka hodnotí plnenie úlohHlavná veliteľka hodnotí plnenie úlohHlavná veliteľka hodnotí plnenie úlohHlavná veliteľka hodnotí plnenie úlohHlavná veliteľka hodnotí plnenie úlohHlavná veliteľka hodnotí plnenie úlohHlavná veliteľka hodnotí plnenie úlohHlavná veliteľka hodnotí plnenie úlohHlavná veliteľka hodnotí plnenie úloh

Autor: UNFICYP , Foto: UNFICYP - Dátum: 01.06.2016
Čítanosť: 1543
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share