Preskocit navigáciu

Plánovaný audit v Sektore 4


Plánovaný audit v Sektore 4

Dňa 19.októbra 2016 bol vykonaný v Sektore 4 plánovaný audit, Mission Support Continuity Audit (MSCA) s cieľom preveriť úroveň a zabezpečenie kontinuity pri procesoch a procedúrach stanovených pre logistickú podporu v operácii UNFICYP.

MSCA je vykonávaný pravidelne po ukončení rotácií personálu vo všetkých Sektoroch a jednotkách UNFICYP. K prevereniu jednotlivých oblastí týkajúcich sa logistickej podpory Sektoru, vykonaniu auditu je stanovený tím z veliteľstva UNFICYP. Tak ako bolo spomenuté cieľom MSCA je preveriť úroveň a zabezpečenie kontinuity pri procesoch a procedúrach stanovených pre logistickú podporu v operácii UNFICYP, ale na druhej strane poskytnúť zo strany veliteľstva UNFICYP aj potrebnú metodickú pomoc. Navyše počas auditu sa vytvára priestor aj na identifikovanie problémových oblastí pri plnení operačných úloh so stanovením možných riešení.

MSCA v Sektore 4 začal podľa stanoveného harmonogramu. Po úvodnom slove veliteľa Sektoru 4 (S4 CO) pplk. Rudolfa Eštoka boli predstavený audítorskému tímu príslušníci Sektoru 4 zodpovedný za jednotlivé preverované oblasti logistickej podpory. Ďalej nasledovala informácia náčelníka logistiky Sektoru 4 (S4 SLO) kpt. Mária JANURU o aktuálnom stave logistickej podpory po jednotlivých oblastiach s poukázaním na problémové oblasti Sektoru 4. Po týchto úvodných slovách zo strany kľúčového personálu sektoru 4, vedúci MSCA tímu pplk. Julian Pemberton-Pigott, zástupca náčelníka štábu pre podporu operácie (DCOS Ops Sp ) UNFICYP ešte raz zdôraznil cieľ a význam auditu v sektore a po vydaní organizačných pokynov členom audítorského tímu audit v jednotlivých oblastiach logistickej podpory v CGS a CSI bol vykonaný. Preverovaná bola oblasť zabezpečenia zbraní a munície, zásobovania a služby, prevádzka a údržba techniky, infraštruktúra, BOZP, spojenie, bezpečnosť, zdravotnícke zabezpečenie a personálna oblasť. Na záver každý člen audítorského tímu vyhodnotil DCOS Ops Sp za prítomnosti mjr. Olivera STRAKU, SO 2 JLOC, sekretára MSCA, zodpovedného za prípravu, vykonanie a vyhodnotenie auditov v Sektoroch a jednotkách UNFICYP stav jednotlivých hodnotených oblastí.

Vykonaný MSCA v Sektore 4 na základe predbežných záverov ukázal, že príslušníci Sektoru 4 zodpovední za jednotlivé oblasti logistickej podpory svojím profesionálnym prístupom potvrdili, že aj po vykonanej rotácii personálu sú pripravený na riešenie náročných úloh na vysokej odbornej úrovni. Identifikované problémy súvisiace s plnením operačných úloh budú v súčinnosti s veliteľstvom UNFICYP riešené.


Plánovaný audit v Sektore 4Plánovaný audit v Sektore 4Plánovaný audit v Sektore 4Plánovaný audit v Sektore 4Plánovaný audit v Sektore 4

Autor: mjr. Oliver Straka , Foto: mjr. Oliver Straka - Dátum: 25.10.2016
Čítanosť: 1892
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share