Preskocit navigáciu

Sektor 4 navštívil nový Force Commander


Sektor 4 navštívil nový Force Commander
Nový vojenský veliteľ misie UNFICYP – Force Commander generálmajor Mohammad Humayun Kabir z Bangladéša, ktorý vystriedal vo funkcii generálmajorku Kristin Lund z Nórska, pokračuje naďalej vo vstupných návštevách po jednotlivých sektoroch a jednotkách v rámci priestoru operácie UNFICYP. Cieľom týchto návštev je získať čo najpodrobnejšie informácie o spôsobe fungovania jednotlivých elementov operácie UNFICYP. Dňa 24. októbra 2016 prvýkrát oficiálne navštívil aj veliteľstvo Sektoru 4 v Tábore Generála Śtefánika vo Famaguste.
Po úvodnom privítaní veliteľom sektoru podplukovníkom Rudolfom Eštókom nasledovalo predstavenie kľúčového personálu v rámci veliteľstva Sektoru 4. Návšteva ďalej pokračovala vstupným brífingom, v ktorom náčelník operačného oddelenia major Richard Szilasi oboznámil vojenského veliteľa misie UNFICYP s organizačnou štruktúrou Sektoru 4 pred a po prijatí konceptu UN Force 888. V ďalších bodoch brífingu bol podrobne rozobraný a popísaný priestor zodpovednosti Sektoru 4. Najväčšia pozornosť generálmajora Kabira sa sústredila na pretrvávajúce incidenty, narušenia a vzťahy s opozičnými silami v priestore operácie.
Po brífingu pokračovala návšteva inšpekciou jednotlivých pozícii v priestore zodpovednosti 3. čaty. Generálmajor Mohammad Humayun Kabirnavštívil pozície vo Varoši, kde mu bol okrem terénneho brífingu podaný aj výklad zo strany MOLO dôstojníka majora Tomáša Faška k aktuálnej situácii v danej oblasti.
Následne sa generálmajor Kabir so svojim tímom presunul na veliteľsvo 3. čaty – patrolovaciu základňu CP-10. Po hlásení od veliteľa čaty nasledovalo oboznámenie sa s priestorom základne a plánmi jej budúceho prebudovania a zväčšenia ubytovacích a stravovacích kapacít.
Generálmajor Kabir zakončil svoju návštevu na pozícii UN 146, kde mu bol cestou veliaceho poddôstojníka čaty nadrotmajstra Mareka Sukovského podaný brífing k priestoru zodpovednosti 3. čaty a k operačným úlohám, ktoré v tomto priestore plnia slovenskí vojaci.
Na záver návštevy vyjadril vojenský veliteľ misie UNFICYP generálmajor Mohammad Humayun Kabir veľkú spokojnosť s prácou, ktorú doposiaľ príslušníci mnohonárodného Sektoru 4 odviedli a vyjadril presvedčenie, že aj po zmene rotujúceho personálu budú úlohy v rámci Sektoru 4 plnené na vysokej a profesionálnej úrovni.

Sektor 4 navštívil nový Force CommanderSektor 4 navštívil nový Force CommanderSektor 4 navštívil nový Force CommanderSektor 4 navštívil nový Force CommanderSektor 4 navštívil nový Force Commander.Sektor 4 navštívil nový Force Commander.Sektor 4 navštívil nový Force Commander.Sektor 4 navštívil nový Force Commander.Sektor 4 navštívil nový Force Commander..Sektor 4 navštívil nový Force Commander..Sektor 4 navštívil nový Force Commander..Sektor 4 navštívil nový Force Commander..Sektor 4 navštívil nový Force Commander...Sektor 4 navštívil nový Force Commander...

Autor: npor. Boris NOVOTNÝ , Foto: rtn. Ľudovít VEREŠ - Dátum: 26.10.2016
Čítanosť: 2586
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share