Preskocit navigáciu

Agia Marina


Agia Marina
V dňoch 22. a 23. októbra 2016 sa uskutočnila púť ortodoxných veriacich z Cyperskej republiky ku kaplnke Agia Marina. Kaplnka sa nachádza v nárazníkovej zóne priestoru zodpovednosti Sektoru 4 v blízkosti pozície OSN UN 98 východne od obce Louroujina.
Púť v tejto oblasti a v tejto kaplnke sa uskutočnila tohto roku po prvýkrát a preto jej zabezpečenie nebolo príslušníkmi Sektoru brané na ľahkú váhu. Zabezpečenie tejto akcie bolo výzvou pre príslušníkov strážnej roty a takisto aj pre operačné oddelenie Sektoru 4 nakoľko bolo nutné nastaviť podmienky tak, aby budúca aktivita v danom priestore prebehla bez akýchkoľvek komplikácií. Počas púte môžu veriaci za určitých vopred dohodnutých podmienok a v prítomnosti vojakov a policajtov OSN výnimočne vstúpiť do priestoru nárazníkovej zóny a zúčastniť sa tak na cirkevných obradoch. Tento rok bolo sprístupnené pútnické miesto pre viac ako 140 veriacich počas dvoch dní. Akciu priamo na mieste riadil Náčelník operačného oddelenia major Richard Szilasi v spolupráci s vedúcim starším dôstojníkom operačného oddelenia nadporučíkom Vladislavom Gašparom, príslušníkmi strážnej roty pod vedením kapitána. Richarda Johanidesa. Spoluprácu s civilným sektorom zabezpečoval SCAMLO dôstojník kapitán Jozef Kopera a  príslušníci polície OSN pod vedením Johna Furlonga (IRL).
Vzhľadom na to, že v danej oblasti je bežná aktivita miestnych farmárov bolo nevyhnutné zabezpečiť, aby neobmedzovali a nerušili pútnikov počas ceremónie a zároveň aby nedošlo k narušeniu integrity nárazníkovej zóny či provokácii opozičných síl.
Púť v kaplnke Agia Marina ako aj iné aktivity podobného charakteru pozitívne prispievajú k snahám OSN navrátiť situáciu a život na ostrove do normálnych podmienok a v uplynulých dňoch kedy prebiehajú intenzívne mierové rokovania oboch strán sú podobné aktivity zabezpečované s maximálnou obozretnosťou.

Agia MarinaAgia MarinaAgia MarinaAgia MarinaAgia Marina.Agia Marina.

Autor: npor. Vladislav GAŠPAR , Foto: UNFICYP - Dátum: 28.10.2016
Čítanosť: 2117
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share