Preskocit navigáciu

PRVÁ PRÍPRAVA HASIČOV NA MISIU


PRVÁ PRÍPRAVA HASIČOV NA MISIU

Vysoké požiarne zaťaženie, špecifickosti hasenia požiaru a zachraňovanie cestujúcich a členov posádky lietadla vyžadujú, aby sa hasičské záchranné služby letiska (HZSL), vo svojej veľkosti, rýchlosti reagovania, vybavenosti prostriedkami na hasenie požiaru a prostriedkami na záchranu, sú rozdielne od ostatných teritoriálnych hasičských jednotiek.
Prvý súčinnosný výcvik hasičských jednotiek vzdušných síl, ktorý sa konal od 20.4 do 24.4.2009 v priestoroch Požiarno-záchranarskeho komplexu JAKUB VILLAGE na Lesti je začiatkom prípravy hasičov na nasadenie hasičských jednotiek na plnenie úloh v operáciách mimo územia Slovenskej republiky.
Koncept protipožiarnej ochrany, ktorý sa uplatňuje na civilných letiskách vo svete má umožniť ľahkú evakuáciu cestujúcich a členov posádky z lietadla. Každý vznik požiaru, nehody alebo živelnej pohromy je mimoriadnou udalosťou, na ktorú sú nasadzovaný ako prví príslušníci hasičských jednotiek. Špecifickosť a výber taktiky na hasenie požiaru závisí od mnohých faktorov. Medzi dominantné prináleží miesto vzniku požiaru, výber prostriedkov na hasenie a výber spôsobu pri zachraňovaní cestujúcich a členov posádky. Práve z tohto dôvodu sa prvý kráť zrealizoval sučinnostný výcvik príslušníkov vojenských hasičských jednotiek letísk a brigád vzdušných síl OS SR.
Profesionálne úkony hasičov uskutočňované pri reálnych zásahoch, výmena poznatkov a skúsenosti pri obsluhe a používaní špecializovanej hasičskej výstroje a výzbroje sa prehlbovali každým dnom výcviku. Hasiči zo Sliača, Prešova, Kuchyne, Nitry a Zvolena celkovo tvorili 4 hasičské družstva, ktoré plnili náročné námetové cvičenia v priebehu celého týždňa. Boli vytvorene stanoviska, ktoré postupne zvyšovali náročnosť zásahu hasičského družstva. Na trojpodlažnom požiarnom domci sa uskutočnil zásah za sťažených podmienok s využitím dýchacej techniky v zadymenom prostredí s evakuáciou ranených s využívaním záchranných pomôcok. V priestore parku techniky sa vytvorila simulovaná dopravná nehoda troch aut a následné vyprosťovanie zranených s použitím hydraulických klieští. V priestore zbúraniska budov s rozsiahlym potrubím zavalením materiálom a kameňmi, si hasiči precvičil vyhľadávanie a záchranu zranených. Námetové cvičenia výcviku v cestnom tuneli a priestore vlakovej stanice Lešť, sa simuloval skutočný oheň a zadymenie, kde hasiči použili okrem zásahovej hasičskej techniky Laz 25K a TATRY 148 CAS 32, figuranti s reálnymi zraneniami. Okrem odborného zásahu na likvidáciu požiarov, boli hasiči preverený z vykonávania pred lekárskej pomoci zraneným pod odborným dohľadom lekárskeho týmu z ústavu špeciálneho zdravotníctva Lešť.
Prevedenie námetových cvičení s podtónom reálnej situácie nielen stmelilo kolektív ale zároveň odborne zjednotilo spôsob a prevádzanie hasičského zásahu počas vzniku mimoriadnych udalosti, ktoré je nevyhnutne pri ostrom nasadení hasičskej jednotky, od ktorej neraz závisí záchrana materiálnych hodnôt ale čo je najdôležitejšie záchrana ľudského života.
Úlohy sučinostného výcviku boli splnene a polozili nielen základný kameň výcviku vojenských hasičských jednotiek vzdušných síl v zabezpečení požiarnej ochrany a prevencie na území Slovenskej republiky ale i prípravu na nasadenie hasičských jednotiek na plnenie úloh v operáciách mimo územia Slovenskej republiky.


PRVÁ PRÍPRAVA HASIČOV NA MISIUPRVÁ PRÍPRAVA HASIČOV NA MISIUPRVÁ PRÍPRAVA HASIČOV NA MISIU

Autor: kpt. Ing. Novotná Mária,PhD , Foto: kpt. Ing. Novotná Mária,PhD - Dátum: 18.05.2009
Čítanosť: 12698
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share