Návšteva z veliteľstva operácie UNFICYP


Návšteva z veliteľstva operácie UNFICYP

Dňa 10. novembra privítal Sektor 4 ďalšiu významnú návštevu z veliteľstva operácie UNFICYP. Po predchádzajúcej návšteve vojenského veliteľa operácie UNFICYP to bola v poradí druhá vstupná návšteva nových príslušníkov veliteľstva operácie od septembrovej rotácie vo Famaguste. Tento krát do priestorov Kempu generála Štefánika zavítali nový vojenský asistent náčelníka štábu operácie UNFICYP major David Lord spolu so špeciálnou poradkyňou najvyššej politickej predstaviteľky operácie UNFICYP Ruth Sigalus. Príslušníkov veliteľstva počas návštevy v priestore zodpovednosti Sektoru 4 sprevádzali náčelník operačného oddelenia major Richard Szilasi a náčelník osobného oddelenia veliteľa nadporučík Boris Novotný.

Návšteva začala vstupným brífingom, počas ktorého major Szilasi oboznámil hostí s operačnými úlohami plnenými príslušníkmi Sektoru 4 v rámci nárazníkovej zóny. Následne sa návšteva presunula do priestoru zodpovednosti 3. čaty. Veliteľ čaty nadporučík Vladimír Trusko podal príslušníkom veliteľstva operácie brífing, v ktorom ich veľmi dôkladne informoval o úlohách, ktoré plnia príslušníci slovenskej čaty či už v samotnej nárazníkovej zóne ale aj na pozíciách mimo nej.

Poslednou zastávkou bola pozícia OP-123 v priestore zodpovednosti srbskej čaty, kde jej veliteľ oboznámil príslušníkov veliteľstva s hlavnými úlohami ale aj problémami, ktoré v rámci svojho priestoru zodpovednosti musia zvládnuť.

Na záver nový vojenský asistent náčelníka štábu operácie UNFICYP, ktorý počas svojej kariéry pôsobil vo viacerých misiách a v operácii UNFICYP je už po tretí krát, veľmi kladne zhodnotil samotnú realizáciu návštevy, ale aj rozsah podaných informácií o úlohách plnených príslušníkmi Sektoru 4.

V ďalšom období čaká Sektor 4 náročná úloha v podobe zvládnutia inšpekcie vojenského veliteľa operácie UNFICYP, v rámci ktorej musia príslušníci Sektoru 4 preukázať plnú operačnú pripravenosť na plnenie úloh v priestore nasadenia. Inšpekcia tak zavŕši celkový proces zvládnutia plnenia úloh po zmene rotujúceho personálu.


Návšteva z veliteľstva operácie UNFICYPNávšteva z veliteľstva operácie UNFICYPNávšteva z veliteľstva operácie UNFICYPNávšteva z veliteľstva operácie UNFICYPNávšteva z veliteľstva operácie UNFICYP.

Autor: npor. Boris NOVOTNÝ , Foto: autor - Dátum: 15.11.2016
Čítanosť: 2304
Verzia pre tlač

Skočiť na menu