Preskocit navigáciu

Inšpekcia vojenského veliteľa operácie UNFICYP v Sektore 4


Inšpekcia vojenského veliteľa operácie UNFICYP v Sektore 4

Inšpekcia vojenského veliteľa - Force Commander Inspection (FCI) predstavuje najdôležitejšiu hodnotiacu aktivitu veliteľstva operácie UNFICYP smerom k jednotlivým sektorom. Vykonáva ju operačné oddelenie veliteľstva dvakrát do roka a je záverečnou fázou zhodnotenia pripravenosti jednotlivých sektorov na plnenie operačných úloh v priestore zodpovednosti po ukončení rotácie personálu.

Takmer dvojmesačný proces prípravy príslušníkov Sektoru 4 vyvrcholil dňa 24. novembra 2016 vykonaním inšpekcie vojenského veliteľa - FCI. Cieľom FCI bolo zhodnotenie úrovne dosiahnutých spôsobilostí Sektoru 4 vykonávať operačné úlohy podľa štandardov operácie UNFICYP, preveriť a precvičiť reakciu na mimoriadnu situáciu a schopnosť podávania hlásení SITREP, 5W a MEDEVAC pre koordináciu jednotlivých zložiek participujúcich na cvičení. V doobedňajších hodinách zavítal hodnotiaci tím pod vedením zástupcu náčelníka štabu operácie UNFICYP pplk. Fernanda De La Vegu do Kempu generála Štefánika vo Famaguste. Úvodná časť inšpekcie preverila schopnosti a spôsobilosti operačného oddelenie v priestore veliteľstva Sektoru 4 v kempe generála M. R. Štefánika vo Famaguste. Predmetom inšpekcie, ktorá má najmä poradenský charakter, bolo zistiť, či oblasť operačného plánovania a zber spravodajských informácií prebieha v súlade s platnými dokumentami pre UNFICYP ako sú SOP, FEB, AIDE MEMOIRE a ďalšie. Náčelník operačného oddelenia mjr. Richard Szilasi poskytol hlavnému funkcionárovi hodnotiaceho tímu tzv. „Back brief“, v ktorom uviedol komisiu do aktuálnej situácie v Sektore 4. Následne na to sa presunuli do budovy operačného oddelenia kde prebehlo preverenie znalostí a vedomostí a hlavne procesov rutinnej dennej práce plánovania a zberu informácií ako aj riadenia operácií v priestore zodpovednosti. V závere úvodnej časti inšpeckie hodnotiaci tím, ktorý pozostával z britských dôstojníkov mjr. Mika Holgata, mjr. Johna Hardinga, srbského dôstojníka kpt. Gorana Milisavlijeviča a argentínskeho poddôstojníka rtn. Diega Solana, vyjadril spokojnosť s prácou operačného oddelenia a schopnosťou flexibilne implementovať nové požiadavky na plnenie operačných úloh a osobne sa poďakovali príslušníkom operačného oddelenia mjr. Richardovi Szilasimu, npor. Vladislavovi Gašparovi a rtn. Jozefovi Bajusovi za kvalitne odvedenú prácu.

Samotnému LIVEX-u predchádzal prílet vojenského veliteľa generálmajora Mohammeda Humayuna Kabira na pozíciu UN-123, kde ho privítal veliteľ Sektoru 4 pplk. Rudolf Eštók. Následne sa obaja presunuli do priestoru vykonania cvičenia v blízkosti pútnického miesta Ayios Neophytos.

Následný LIVEX ako záverečná fáza inšpekcie pod vedením veliteľa roty kpt. Richarda Johanidesa bol záležitosťou príslušníkov 2. strážnej čaty a službukonajúceho dôstojníka (Duty Officer). Témou livex-u bola nasimulovaná mimoriadna situácia (Car Crash) pričom situácia bola o to komplikovanejšia, že išlo o nehodu hliadkovacieho vozidla UN s civilným vozidlom v nárazníkovej zóne, pričom vo vozidle sa prevážali poľovníci so zbraňami.

Príslušníci strážnej čaty boli preverení zo zvládnutia procedúr súvisiacich so záchranou života osôb, poskytnutím prvej pomoci osobám s rôznou závažnosťou zranení, odosielaním hlásení a zabezpečení priestoru dopravnej nehody. V rámci LIVEX-u bola preverená aj činnosť službukonajúceho operačného dôstojníka (Duty Officer) v procese zberu informácií a riadenia záchranných zložiek a veliteľa na mieste incidentu (On scene commander).

Veliteľ misie sa v závere inšpekcie poďakoval všetkým zúčastneným a celému Sektoru 4 za kvalitné a profesionálne plnenie úloh a vyjadrila spokojnosť s priebehom inšpekcie. Rovnako aj členovia hodnotiaceho tímu vyjadrili veľkú spokojnosť s prístupom zainteresovaných príslušníkov UN k plneniu úloh cvičenia.


Inšpekcia vojenského veliteľa operácie UNFICYP v Sektore 4Inšpekcia vojenského veliteľa operácie UNFICYP v Sektore 4Inšpekcia vojenského veliteľa operácie UNFICYP v Sektore 4Inšpekcia vojenského veliteľa operácie UNFICYP v Sektore 4Inšpekcia vojenského veliteľa operácie UNFICYP v Sektore 4Inšpekcia vojenského veliteľa operácie UNFICYP v Sektore 4Inšpekcia vojenského veliteľa operácie UNFICYP v Sektore 4Inšpekcia vojenského veliteľa operácie UNFICYP v Sektore 4Inšpekcia vojenského veliteľa operácie UNFICYP v Sektore 4Inšpekcia vojenského veliteľa operácie UNFICYP v Sektore 4Inšpekcia vojenského veliteľa operácie UNFICYP v Sektore 4Inšpekcia vojenského veliteľa operácie UNFICYP v Sektore 4Inšpekcia vojenského veliteľa operácie UNFICYP v Sektore 4

Autor: npor. Boris Novotný, npor. Vladislav Gašpar , Foto: rtn. Ľudovít Vereš - Dátum: 28.11.2016
Čítanosť: 2618
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share