Výber najlepšieho vojaka mužstva a poddôstojníka VÚ 3030 Zvolen


Výber najlepšieho vojaka mužstva a poddôstojníka VÚ 3030 Zvolen

Na základe smernice NGŠ OS SR KaNGŠ-37-3/2011 sa dňa 24. 11. 2016 konal výber najlepšieho vojaka mužstva a poddôstojníka VÚ 3030 Zvolen za výcvikový rok 2016. Komisia zložená z veliacich poddôstojníkov OPCEN, prRLPs, RpV a veliaceho poddôstojníka kvrps zasadala dňa 24. novembra 2016 v priestoroch kasárni SNP vo Zvolene.

Komisia zvážila všetky predložené podklady k výberu a následne osobným pohovorom preverila nominovaných príslušníkov VÚ 3030. V závere sa komisia jednohlasne zhodla, že najlepším vojakom mužstva kvrps sa stal desiatnik Eduard Vištiak, príslušník 8. roty prRLPs a najlepším poddôstojníkom je rotmajster Peter Merta, príslušník 4. roty prRLPs.

Profesionálny vojaci si prevzali ocenenie z rúk veliteľa VÚ 3030 plk. Jaklovského, ktorý vyzdvihol ich doterajšiu prácu a vyjadril presvedčenie, že ocenenie je v „správnych rukách“.

Najlepší vojak mužstva a najlepší poddôstojník kvrps sa zúčastnia výberu najlepšieho poddôstojníka vzdušných síl SR, ktorý sa uskutoční dňa 7. decembra 2016 v priestoroch VK Prešov, kde budú reprezentovať kvrps.

 

fotogaléria

 Autor: nrtm. Ján ČMELÍK , Foto: SkVR - Dátum: 02.12.2016
Čítanosť: 5215
Verzia pre tlač

Skočiť na menu