Preskocit navigáciu

SPOLOČNÝ VÝCVIK HASIČOV - LEZCOV NA LEŠTI


SPOLOČNÝ VÝCVIK HASIČOV - LEZCOV NA LEŠTI

V termíne 8.6.-11.6.2009 sa uskutočnil prvý krát sučinnostný výcvik lezeckých skupín hasičskej záchrannej služby letísk Sliač, Prešov, a Kuchyňa VzS OS SR v priestoroch Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lesť.
Špecializovaná činnosť hasičských jednotiek s využitím leteckej techniky pri záchrane osôb vyžaduje náročnú prípravu a hlavne absolvovanie odbornej spôsobilosti a praktického výcviku. Medzi špecializované činnosti hasičských jednotiek patrí lezecká skupina. Zamestnanie riadil odborný lezecký inštruktor ÚŠZ Lešť MO SR kpt . HANZEL.
Cieľom výcviku bola a je súčinnostná spolupráca hasičských jednotiek VzS OS SR vo vykonávaní špeciálnych činností pri záchranných prácach hasičských jednotiek: ,,činnosť lezeckej skupiny pri záchrane na voľnom priestranstve, v leteckej technike a v objektoch, praktické preverenie hasičskej činnosti a používanie záchranárskych prostriedkov, záchrana osôb a materiálu, velenie a riadenie zásahu, súčinnosť pri vzniku mimoriadnych udalostí a upevnenie dôvery a vzájomnej spolupráce príslušníkov lezeckých skupín.“ Sú plnene hlavne úlohy vyplývajúcich z cieľa síl ,,Crash and Fire, Rescue Module“- súčinnostný výcvik hasičských a záchranných družstiev vykonávajúcich obsluhu modulu, s využitím hasiacich a záchranných prostriedkov, ktorými disponuje veliteľstvo VzS OS SR.
Účastníci výcviku z VÚ 6335 Prešov: rtn.KANDRA, des.KRAVIAR, slob.BALÁŽ, voj.LEŠŠO, voj.PELČARSKÝ, si svoju lezeckú zručnosť neraz overili pri ostrých zásahoch na likvidáciu rozsiahlych požiarov v Tatrách i Slovenskom raji. Hasiči z VÚ 4977 Sliač: čat.MYDLO,des.VIGODA, slob.KOLENIČ, slob.GONDA, slob.GÁFRIK, des.MICHÁLEK pokračujú v zdokonaľovacej príprave lezeckej skupiny, ktorá je základov pri záchrane osôb s využitím leteckej techniky. Rovnocennou partnerkou u hasičov z VÚ 1201 Kuchyňa: kde v zostave mužov nrtm. CHLEPKO, čat.MATEJ, des.THUROCI, des.GAŽOVIČ, des.SIVAK, bola hasička PrV slob.BOHUNKOVÁ.
Základnou prevenciou výcviku je nevyhnutne dodržiavanie bezpečnostných opatrení, po ktorej nasledujú námetové cvičenia ako sú budovanie istiacich stanovíšť, výcvik v zlaňovaní a výstup po lane, využitie rôznych lanových techník sú praktickým základom pri záchranných prácach, naviazanie lán pri spúšťaní osoby, improvizované záchranné prostriedky a praktický výcvik záchranných prác a evakuácie postihnutých osôb z ohrozených priestorov nielen požiaru ale aj živelných pohrôm či iných mimoriadnych udalosti ktoré sa v poslednej dobe akoby zhromažďovali najme v blízostiach ľudských príbytkov. Záchrana v horskom teréne je činnosť, ktorá skrýva v sebe mnoho nebezpečenstva vyplývajúceho z rôznych situácií doprevádzaných mnoho krát veľmi nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Spôsoby záchrany, transportu sa musia prispôsobovať nielen terénu ale aj zdravotnému stavu postihnutého. Všetky tieto situácie kladú vysoké nároky na príslušníkov hasičskej záchrannej služby letiska vzdušných síl. Keďže hasič-lezec-záchranár vo väčšine prípadov vykonáva prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou musí dodržiavať bezpečnostné zásady a zároveň je odkázaný na odbornú schopnosť hasičov v skupine lezcov. Lezci sú spojení na lane, ktoré ich istí spoločne nielen pri záchrane osôb ale súčasne zabezpečuje vlastnú bezpečnosť.
Prvý sučinnostný výcvik hasičov-lezcov zdokonalil pripravenosť vo vykonávaní záchranných akcii a zároveň upevnil dôveru v záchranárske prostriedky a vzájomnú spoluprácu jednotlivých hasičov z leteckých základni vzdušných síl.


SPOLOČNÝ VÝCVIK HASIČOV - LEZCOV NA LEŠTISPOLOČNÝ VÝCVIK HASIČOV - LEZCOV NA LEŠTISPOLOČNÝ VÝCVIK HASIČOV - LEZCOV NA LEŠTISPOLOČNÝ VÝCVIK HASIČOV - LEZCOV NA LEŠTISPOLOČNÝ VÝCVIK HASIČOV - LEZCOV NA LEŠTISPOLOČNÝ VÝCVIK HASIČOV - LEZCOV NA LEŠTI

Autor: kpt. Mária Novotná , Foto: kpt. Mária Novotná - Dátum: 18.06.2009
Čítanosť: 14935
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share