Intenzívny výcvik ČBZ a veliacich poddôstojníkov prRLPs


Intenzívny výcvik ČBZ a veliacich poddôstojníkov prRLPs
     V dňoch 14.-15.3.2017 sa v CV Lešť, v priestoroch Jakub Village, uskutočnil intenzívny výcvik čaty bojového zabezpečenia (rpv VzS) a veliacich poddôstojníkov prRLPs. 
     V prvý deň výcviku si PrV, pod vedením 2 inštruktorov z 5. pluku špeciálneho určenia Žilina, formou suchých nácvikov a neskôr aj ostrých strelieb, precvičili streľbu z Pi vz. 82 – dôraz sa kládol na strelecký postoj, správne držanie zbrane, presnosť mierenia, manipulácia so zbraňou. Pozornosť sa ďalej venovala použitiu primárnej zbrane (Sa vz. 58) a prechodu z primárnej zbrane na zbraň sekundárnu (Pi vz82).   
     Druhý deň výcviku bol opäť venovaný problematike Pi vz.82, pričom práca 2 inštruktorov z 5.pšu sa odzrkadlila vo vynikajúcich streleckých výsledkoch cvičiacich PrV čbz a prRLPs. Poobedie 2.výcvikového dňa bolo venované taktike – boj v zastavaných priestoroch. Precvičovali sa zásady vstupu do miestnosti, vstup 2-členných a 3- členných tímov, hlásenie po vyčistení miestnosti (priestoru).
     Na záver, inštruktori z 5.pšu Žilina, vyhodnotili tieto 2 výcvikové dni ako úspešný prínos pre naše jednotky a ocenili prístup a aktivitu cvičiacich PrV a najmä dodržiavanie BOZP počas oboch výcvikových dní. 
     Samozrejme veríme, že podobné aktivity budú pokračovať a spolupráca čaty bojového zabezpečenia či prRLPs s 5.pšu Žilina sa bude naďalej rozvíjať, aby sa naši príslušníci mohli ešte viac zdokonaľovať v taktickej a streleckej príprave.


Autor: por. Porubiaková , Foto: kvrps - Dátum: 28.03.2017
Čítanosť: 5088
Verzia pre tlač

Skočiť na menu