Preskocit navigáciu

Kurz odborného vyšetrovania leteckých udalostí


Kurz odborného vyšetrovania leteckých udalostí

V termíne od 3. do 7. apríla 2017 prebehol v priestoroch dk Kuchyňa kurz odborného vyšetrovania leteckých udalostí, ktorý riadil hlavný inšpektor bezpečnosti letov OdŠSVL MO SR.

Účastníkmi tohto zamestnania boli inšpektori bezpečnosti letov z OdŠSVL, veliteľstva VzS, leteckých krídiel, kvrps a 5. pŠU. Kurz bol rozdelený na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť bola zameraná na oblasť legislatívy, metodiku vyšetrovania príčin leteckých nehôd a spracovanie záverečnej správy z leteckej nehody. Zároveň boli súdnym lekárom ÚDZS prezentované možnosti pri zisťovaní príčin leteckých nehôd z biologických pozostatkov, príslušníci Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru predviedli aktuálne možnosti spracovania expertíz trosiek leteckej techniky, spracovanie audiozáznamov a iných materiálov súvisiacich s vyšetrovaním. TOPÚ Banská Bystrica vykonal prezentáciu zameranú na topografické zameranie trosiek lietadla, miesta leteckej nehody a tvorbu 3D animácie letu.

Zdieľanie informácií o príčinách leteckých nehôd je jedným z najefektívnejších nástrojov práce v oblasti bezpečnosti letov. Mimoriadny prínos bol zabezpečený prítomnosťou českých vojenských vyšetrovateľov z OVL MO ČR a ich prezentácie zamerané na vyšetrovanie leteckých udalostí v ČR. Podobne slovenskí civilní vyšetrovatelia z LNVÚ MDV SR vykonali prezentácie zamerané na poznatky z vyšetrovaní 10 leteckých nehôd, pri ktorých zahynulo v roku 2016 na Slovensku 10 osôb.

Praktická časť bola zameraná na nácvik zásahu PPZS pri vyhľadávaní miesta dopadu lietadla, pri ktorom došlo ku katapultáži dvoch pilotov. Vyhľadenie a záchrana členov posádky, vyhľadanie a označenie trosiek lietadla bolo vykonané prostriedkami PPZS Kuchyňa v priestore strelnice „A“. Príslušníci 5. pŠU vykonali statickú ukážku bezpilotných prostriedkov (dronov) a predviedli ich možnosti pri snímaní zemského povrchu. Schopnosti týchto zariadení by v budúcnosti mohli výrazne zefektívniť pátranie po posádkach lietadiel po núdzovom opustení lietadla, ako aj vykonávanie snímkovania miesta leteckej nehody pre potreby vyšetrovania. Vzdušné sily OS SR takýmito prostriedkami nedisponujú.

Aktuálny stav v letectve si vyžaduje udržiavanie vysokej kvalitatívnej úrovne všetkých príslušníkov bezpečnosti letov a pružnú spoluprácu na medzirezortnej aj medzinárodnej úrovni. V rámci ďalšieho zlepšovania pri riešení následkov leteckej nehody v budúcnosti predpokladáme účasť príslušníkov OS SR na spoločnom cvičení všetkých záchranných zložiek IZS SR.


11112222333

Autor: pplk. Koloman Bornemisza , Foto: VzS - Dátum: 12.04.2017
Čítanosť: 2056
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share