Preskocit navigáciu

Hasiči USAFE na letiskách VzS


Hasiči USAFE na letiskách VzS

Zahraničnou aktivitou ,,Airfield Fire Protection“ organizovanú v rámci programu ,,mil-to-mil“ v termíne 22. – 26. júna 2009 sa uskutočnila návšteva príslušníkov USAFE Fire Emergency Service z Ramsteinu na letiskách Vzdušných síl OS SR.
Hasiči USAFE (veliteľstva vzdušných spojeneckých vojsk v Európe) Steven D. KELLY, Róbert APPLING, John OGLETREE z Spangdahlemu v Nemecku a James WENGER z Mildenhalu v Anglicku plnili niekoľkokrát úlohy so zameraním na zabezpečenie požiarnej ochrany základne vyslanej hasičskej jednotky mimo územie krajín NATO.
Bohaté praktické skúsenosti a neobvyklé zážitky získane počas ostrých zásahov na likvidáciu požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti boli základom diskusií na každej základni VzS. Princíp a základy prevencie a represie v požiarnej ochrane v ozbrojených zložkách krajín NATO sú priebežne zosuladzované predpismi a smernicami, ktoré umožňujú realizovať postupne účinnejší a efektívnejší zásah pri likvidácií požiaru napriek veľkej rozdielom v typovom rozlíšení leteckej techniky krajín. Vzájomná výmena skúseností veliacich príslušníkov hasičských jednotiek (pri zásahu) a zahraničných hostí z Ramsteinu s doposiaľ získanými poznatkami, praktickými skúsenosťami z oblasti odstraňovania následkov leteckých nehôd, zásahov spojených s leteckou technikou, využitím leteckej techniky pri hasení požiarov, v krízových situáciách, záchranných prácach a oboznámenie sa s novými metódami protipožiarnej ochrany letísk krajín NATO.
Hasiči USAFE zo získaných niekoľkoročných skúseností upozorňovali vo svojich prezentáciách najmä na ,,Aicraft hazards“ rizika spojené so zabezpečením protipožiarnej ochrany letísk ako sú: metódy záchrany osôb, včasná evakuácia, rozdiely v typoch používaných hasičských vozidiel, nehody pri vzlete a pristaní lietadiel, vznik požiaru pri leteckej nehode- kritické body požiaru a porušenie trupu a ochrana vnútornej konštrukcie lietadiel.
Profesionálny vojenský hasiči leteckých základní VzS Sliač, Prešov a dopravného leteckého krídla v Kuchyni námetovými cvičeniami opätovne preukázali odbornú zručnosť pri zabezpečení požiarnej ochrany letovej prevádzky, objektov letiska a zároveň prezentovali hasiace a záchranne prostriedky, ktorými disponuje veliteľstvo vzdušných síl OS SR.
Uskutočnením tejto aktivity sú súčasne plnene úlohy vyplývajúcich z cieľa síl ,,Crash and Fire, Rescue Module“- príprava a výcvik hasičských záchranných družstiev vykonávajúcich obsluhu modulu, s využitím hasiacich, záchranných prostriedkov, a vzájomná spolupráca jednotlivých hasičov z leteckých základni vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Hasiči USAFE na letiskách VzSHasiči USAFE na letiskách VzSHasiči USAFE na letiskách VzSHasiči USAFE na letiskách VzSHasiči USAFE na letiskách VzSHasiči USAFE na letiskách VzSHasiči USAFE na letiskách VzSHasiči USAFE na letiskách VzSHasiči USAFE na letiskách VzSHasiči USAFE na letiskách VzS

Autor: kpt. Ing. Novotná Maria, PhD. , Foto: kpt. Ing. Novotná Maria, PhD. - Dátum: 26.06.2009
Čítanosť: 16903
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share