Cvičenie Air Shield 2017 finišuje


Cvičenie Air Shield 2017 finišuje

V miestach stálej dislokácie jednotlivých útvarov vzdušných síl a s čiastočným vyvedením ich síl a prostriedkov v priestoroch Centra výcviku Lešť a cvičiska Kolíňanský vrch sa od 24. do 26. apríla uskutočňuje hlavná fáza najväčšieho tohtoročného cvičenia vzdušných síl Air Shield 2017.

Riadiaci cvičenia, ktorým je zástupca veliteľa vzdušných síl brigádny generál Miroslav Lorinc konštatuje, že cvičenie nadväzuje na predchádzajúce cvičenia Modrá vlna 2016 či Air Shield 2015 a využíva ich poznatky. Rovnako aj poznatky a skúsenosti z medzinárodných cvičení typu Tobruq Legacy. „ Cieľom cvičenia je precvičiť operačné postupy v plánovaní, riadení a vykonávaní jednotlivých taktických činností štábov podriadených útvarov Vzdušných síl OS SR pri ochrane a obrane vzdušného priestoru SR,“ zdôrazňuje riadiaci cvičenia.

Na cvičení sa zúčastňujú príslušníci všetkých útvarov vzdušných síl (taktického krídla Sliač, vrtuľníkového krídla Prešov, dopravného krídla Kuchyňa, krídla velenia riadenia a prieskumu vzdušných síl Zvolen a protilietadlovej raketovej brigády Nitra), ale aj žilinského 5. pluku špeciálneho určenia a niektorí ďalší. Celkovo vyše 280 cvičiacich, lietadlá L- 39, MiG-29, L-410 a vrtuľníky Mi-17. Spomínaná letecká technika primárne pôsobí z letiska Sliač, ktoré ochraňujú vyčlenené prostriedky PVO Igla. Príslušníci nitrianskej protilietadlovej raketovej brigády plnili úlohy s kompletmi PLRK 2K12 KUB na Kolíňanskom vrchu. Cvičenie okrem iného preverilo pripravenosť viesť operácie na ovládnutie vzdušného priestoru, súčinnosť rôznych leteckých jednotiek v spoločnom priestore činnosti, činnosť pozemnej PVO pri ochrane letísk, ale aj činnosť pri pátraní a záchrane, či pri ochrane a obrane postavenia rádiolokačných prostriedkov. Zaujímavosťou bola aj letecká ochrana a podpora konvoja zvolenského práporu rádiolokačného prieskumu s rádiolokačnými prostriedkami pri ich presune na nové miesto, z ktorého plnili úlohy. Ale aj pôsobenie príslušníkov padákovej a záchrannej skupiny, zhadzovanie materiálu z lietadiel, vysadzovanie príslušníkov taktickej skupiny žilinského pluku, či priama letecká podpora v spolupráci s JTAC (predsunutými leteckými navádzačmi).

Generál Lorinc pripomína, že po prvý raz oproti predchádzajúcim je Air Shield počítačovo podporované cvičenie. Umožňuje dištančne riadiť cvičenie. Teda z jedného miesta, z jednej dátovej siete rozohrávali jednotlivé incidenty, na rôzne stupne velenia do rôznych lokalít. Aj reakcie cvičiacich sú vďaka nemu podrobnejšie, plnohodnotnejšie vyhodnocované.

Cvičenie Air Shield 2017 okrem iného slúži na precvičenie plnenia taktických úloh jednotkami vzdušných síl s cieľom zvýšiť ich komplexnú pripravenosť na obranu SR, ako aj pripravenosť účinne prispieť do operácie v rámci kolektívnej obrany Aliancie. Ide o hlavnú výcvikovú aktivitu v rámci intenzívneho výcvikového cyklu Vzdušných síl OS SR a zároveň o jedno z najväčších cvičení v kompetencii vzdušných síl čo sa týka počtu cvičiacich, nasadených síl a prostriedkov.


Cvičenie Air Shield 2017 finišujeCvičenie Air Shield 2017 finišujeCvičenie Air Shield 2017 finišujeCvičenie Air Shield 2017 finišujeCvičenie Air Shield 2017 finišuje 2Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 2Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 2Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 2Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 3Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 3Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 3Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 3Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 4Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 4Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 4Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 4Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 5Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 5Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 5Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 5Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 6Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 6Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 6Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 6Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 7Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 7Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 7Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 7Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 8Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 8Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 8Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 8Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 9Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 9Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 9Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 9Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 10Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 10Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 10Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 10Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 11Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 11Cvičenie Air Shield 2017 finišuje 11

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 26.04.2017
Čítanosť: 4372
Verzia pre tlač

Skočiť na menu