Preskocit navigáciu

Príprava príslušníkov Sektoru 4 pred inšpekciou vojenského veliteľa operácie UNFICYP vrcholí


Príprava príslušníkov Sektoru 4 pred inšpekciou vojenského veliteľa operácie UNFICYP vrcholí

Od ukončenia striedania rotácií v operácii UNFICYP sa príslušníci Sektoru 4 intenzívne pripravujú na najdôležitejšiu hodnotiacu aktivitu veliteľstva operácie smerom k jednotlivým sektorom – Force Commander Inspection (ďalej len ,,FCI“). Inšpekcia predstavuje komplexné hodnotenie operačných spôsobilostí Sektoru 4 zameraných predovšetkým na príslušníkov roty a operačné oddelenie. Cieľom inšpekcie je preveriť schopnosť plnenia operačných úloh v priestore nasadenia v súlade s hlavnými dokumentmi a mandátom operácie UNFICYP.

Priebeh FCI a samotný LIVEX pozostáva z hodnotenia plnenia úloh operačných prvkov pri riešení incidentov a krízových situácií. Najväčšia pozornosť sa sústreďuje predovšetkým na strážnu rotu pod velením kapitána Richarda Johanidesa. Výcvik je od začiatku zameraný na precvičenie a zosúladenie zručností príslušníkov rotácií 9/2016 a 3/2017 pri zvládaní riešenia incidentov, mimoriadnych situácií a nasadenia sektorovej rezervy (FRP) v prípade potreby znovuobnovenia verejného poriadku resp. zabezpečenia uzavretia kontrolovanej zóny incidentu. Do výcviku je v rámci operačného oddelenia zahrnutý stály operačný dozorný TOC (Duty Officer) Sektoru 4 ako prvok zabezpečenia velenia a kontroly systému hlásení.

Proces komplexnej prípravy zahŕňa aj prípravu dokumentácie operačného oddelenia sektorového veliteľstva a dokladovanie spôsobilosti Sektoru 4 na plnenie celého spektra operačných úloh v rámci operácie UNFICYP.

Dokladovanie dosiahnutých spôsobilostí sa uskutočnilo v pondelok 18. apríla 2017 v rámci tzv. Back Briefingu, ktorý podal vojenskému veliteľovi operácie UNFICYP generálmajorovi Mohammad HUMAYUN KABIROVI a členom hodnotiaceho tímu náčelník operačného oddelenia major Vladimír Smolej. Veliteľ operácii vyjadril po brífingu veľkú spokojnosť so zvládnutím celkového procesu výmeny rotácie a priebehu doterajšieho výcviku vzhľadom na krátky čas, ktorý od nasadenia nových príslušníkov uplynul.

Samotnej FCI predchádzajú aj ďalšie čiastkové hodnotiace aktivity zamerané na oblasť logistiky a personalistiky – tzv. Mission Support Continuity Audit (MSCA) a COE Inspection. Cieľom týchto aktivít je na jednej strane preveriť úroveň a zabezpečenie kontinuity pri procesoch stanovených pre logistickú podporu v operácii UNFICYP, na strane druhej poskytnúť metodickú podporu a pomoc v prípade identifikovania problémových oblastí.

MSC Audit bol v Sektore 4 vykonaný dňa 25. apríla 2017 a na základe predbežných záverov sa ukázalo, že príslušníci Sektoru 4 sú aj po vykonanej rotácii personálu pripravení na riešenie náročných úloh na vysokej odbornej úrovni.

V ďalšom období sa oddelenie logistiky pod vedením kapitána Patrika Bariča bude pripravovať na COE Inspection plánovanú na 9. mája 2017 a proces komplexného hodnotenia Sektoru 4 uzavrie LIVEX v rámci FCI v mesiaci jún 2017.


11112222333344

Autor: UNFICYP - npor. Boris Novotný , Foto: UNFICYP - Dátum: 26.04.2017
Čítanosť: 4487
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share