Preskocit navigáciu

Slovenskí a českí vojenskí hasiči spoločne zasahovali na Lešti


Slovenskí a českí vojenskí hasiči spoločne zasahovali na Lešti

Vo výcvikových zariadeniach Centra výcviku Lešť v dňoch 24. až 28. apríla prebieha medzinárodné cvičenie Fire Rescue 2017. Riadiaci cvičenia, ktorým je náčelník logistiky veliteľstva vzdušných síl plukovník Slavomír Milde zdôrazňuje, že hlavným cieľom cvičenia precvičiť a zosúladiť činnosť zasahujúcich hasičských družstiev pri vykonávaní špeciálnych činností a záchranných prác počas zásahov.

„Sme radi, že cvičenie má medzinárodný rozmer. Zúčastňujú sa ho aj príslušníci najmä hasičských leteckých jednotiek Armády Českej republiky. Vymenili sme si s nimi praktické skúsenosti a postupy pri zásahoch. Cvičenie pomohlo prehĺbiť schopnosť veliteľov zásahov pri velení a riadení a vytváraní štábu zásahu. Precvičilo súčinnosť zasahujúcich hasičských družstiev a záchranných zložiek počas zásahov s hromadným postihnutím osôb. Účastníci cvičenia si vymenili skúseností pri plnení úloh na odstraňovaní následkov nevojenských hromadných nehôd, živelných katastrof a ekologických havárií za účasti zložiek Integrovaného záchranného systému SR.“

Spoločne museli zvládnuť následky pádu lietadla do obytnej zóny, prehĺbili si návyky a postupy pri zásahu v požiarnych domcoch a skladisku. Ale napríklad aj následky hromadného nešťastia na železnici a nehody cisterny prevážajúcej nebezpečnú látku. Pád vrtuľníka Mi 24 do dopadovej zóny leteckej strelnice poriadne preveril pripravenosť všetkých zasahujúcich.

Medzinárodná spolupráca sa naplno prejavila napríklad pri zásahu zmiešaných vojenských hasičských družstiev zo Sliača a Zvolena spolu s českými kolegami z výcvikových priestorov Vyškov a Libava pri zdolávaní požiaru viacpodlažnej budovy a vyhľadávaní osôb vo výrobnom objekte. Riadiaci hodnotiaceho tímu podplukovník Ladislav Krech z Ministerstva obrany ČR aj na tomto prípade ukázal prospešnosť cvičenia pre prípadný spoločný zásah slovenských a českých vojenských hasičských jednotiek. „ Ukázal nám aké zásahové postupy používajú české a slovenské vojenské hasičské jednotky, ako ich zosúladiť. Rovnako aj v oblasti používanej hasičskej techniky a výbavy. Fire Rescue je veľmi prospešné cvičenie pre obe strany.“

Počas cvičenia plnili spoločne úlohy vojenskí i civilní zdravotníci z Úradu Hlavného lekára a Záchrannej zdravotnej služby Bratislava. V úlohe figurantov boli študenti z banskobystrickej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity. Svojou činnosťou a presvedčivými imitáciami otvorených rán vytvárali potrebný psychický tlak na záchranárov pri poskytovaní predlekárskej pomoci a triedení ranených. Napriek tomu zvládali hasiči i zdravotníci vzniknutú situáciu. Ocenil to aj veliaci poddôstojník Úradu hlavného lekára a hlavný zdravotník OS SR štábny nadrotmajster Viliam Machara a Ján Šimko, ktorý šéfoval zložke civilných záchranárov.

S priebehom a výsledkami cvičenia vyjadrili spokojnosť aj zástupcovia riadiaceho cvičenia. Za českú stranu ním bol major Petr Makovička z Agentúry logistiky Sekcie podpory MO ČR a za slovenskú major Róbert Senček z Veliteľstva vzdušných síl OS SR. Hodnotiaci tím na cvičení pracoval pod vedením podplukovníka Ladislava Krecha z MO ČR.

Celkom sa na cvičení zúčastnili zástupcovia všetkých vojenských hasičských jednotiek vzdušných síl, zdravotníci Úradu hlavného lekára OS SR, zástupcovia Integrovaného záchranného systému (IZS) SR, hasiči vojenských hasičských jednotiek Armády ČR z Prahy, Starej Boleslavy, Vyškova, Čáslavy, Sedleca, Vícenic, Pardubíc a Libavy.

„Som rád, že ciele cvičenia sa podarilo naplniť. Precvičili sme a zosúladili činnosť hasičských družstiev pri vykonávaní špeciálnych činností a záchranných prác počas zásahov, prehĺbili schopnosť veliteľov pri velení, riadení a vytváraní štábu zásahu, precvičili sme súčinnosť hasičských družstiev a záchranných zložiek počas zákroku s hromadným postihnutím osôb,“ s uspokojením konštatoval riadiaci cvičenia plukovník Milde.

Slovenskí a českí vojenskí hasiči tak mali reálnu možnosť precvičiť a zosúladiť si spôsobilosti pri podpore lietadiel v núdzi zo strany hostiteľskej krajiny. Takúto možnosť ocenili aj velitelia vojenských hasičských jednotiek z letiska Sliač nadrotmajster Róbert Baniar a Kuchyňa nadrotmajster Lórant Ribanszky.


11112222333344445555666677778888

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: MO SR Jozef ŽIAK, Centrum výcviku Lešť - Dátum: 27.04.2017
Čítanosť: 7066
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share