Preskocit navigáciu

Triedne skúšky pilotov, riadiacich letovej prevádzky a riadiacich bojového použitia


Triedne skúšky pilotov, riadiacich letovej prevádzky a riadiacich bojového použitia

Dňa 5. mája 2017 sa v priestoroch veliteľstva vzdušných síl uskutočnili triedne skúšky lietajúceho personálu a riadiacich letovej prevádzky na 1. a 2. triedu príslušníkov podriadených útvarov Vzdušných OS SR.

Na pôde veliteľstva vzdušných síl preskúšavaných dôstojníkov osobne privítal dočasne zastupujúci náčelník Oddelenia leteckého výcviku podplukovník Adolf Daubner a prítomným predstavil jednotlivé body programu samotného preskúšania.

Preskúšanie prebiehalo formou testov v programe AVIS. Spolu 7 pilotov a 2 riadiaci letovej prevádzky z vrtuľníkového, taktického a dopravného krídla sa počas testovania popasovalo s problematikou ako je aerodynamika, letecké vojenské predpisy, ICAO predpisy, letecká meteorológia, aerodynamika, frazeológia, predpisy o používaní leteckej techniky, smernice, nariadenia, doktríny a ďalšie.

Dosiahnutím jednotlivých stupňov triednosti si piloti a riadiaci letovej prevádzky zvyšujú svoju odbornú spôsobilosť a pre každého to znamená potvrdenie určitej úrovne vedomostí a získaných skúsenosti v práci, ktorú dlhé roky vykonával. Každý vyšší stupeň triednosti znamená vyššie dosiahnutú métu vo svojej profesionálnej kariére. Podľa slov podplukovníka Daubnera, „zvyšovanie triednosti je tradične dôležitým míľnikom v profesionálnej kariére každého leteckého špecialistu.“

Vo vojenskej odbornosti „pilot, riadiaci letovej prevádzky a radaroví riadiaci bojového použitia“ sú vo vzdušných silách 3 stupne triednosti. Triedne skúšky v týchto odbornostiach na 1. a 2. triedu sa v priestoroch veliteľstva vzdušných síl vykonáva 2 krát v priebehu roka na základe podanej žiadosti. Následne po úspešnom absolvovaní skúšok daného profesionálneho vojaka vymenováva do uvedených tried veliteľ vzdušných síl. Do 3. triedy pilotov a riadiacich letovej prevádzky vymenováva veliteľ útvaru po vykonaní triednych skúšok vo vojenskom útvare.


111

Autor: vvzs , Foto: rtm. Zuzana Mildeová - Dátum: 12.05.2017
Čítanosť: 1973
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share