Preskocit navigáciu

Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku


Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku V dňoch 5. až 9. júna sa na Slovensku po prvý raz uskutočňuje Konferencia NAFCCC (Nato Air Force Chaplains Consultative Committee). Organizácia existuje od roku 1952 a patrí medzi najdlhšie fungujúce v rámci Aliancie. V tomto roku sa schádza už po 66. raz. Jej zástupcovia sa stretávajú raz do roka. V minulom roku sa stretli v Španielsku a na budúci rok sa pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny stretnú vo Francúzsku. Generálny sekretár NAFCCC, ktorým je hlavný rabín holandskej kráľovskej armády plukovník Menachem Sebbag, zdôrazňuje, že jej hlavnou úlohou je zaistiť výmenu skúsenosti a poznatkov medzi vojenskými duchovnými službami v rámci vzdušných síl. Zároveň je kľúčovým grémiom pre plánovanie a koordináciu medzinárodnej spolupráce vojenských duchovných služieb v rámci NATO. Tohtoročná konferencia, ktorá sa uskutočňuje v zrenovovaných priestoroch zámku Vígľaš sa zaoberá nanajvýš dôležitou témou: Rodina ako podpora profesionálneho vojaka. Podľa rabína Sebbaga práve dobré rodinné zázemie je tou najlepšou podmienkou pre kariérny rast profesionálneho vojaka a jeho plnohodnotnú službu. Konferenciu na Slovensku organizuje a zabezpečuje Vojenský dekanát Veliteľstva Vzdušných síl OS SR vo Zvolene v súčinnosti s Vikariátom OS SR a Úradom EPS OS SR. Riaditeľ Úradu ekumenickej a pastoračnej služby OS SR major Vladimír Varga, dekan veliteľstva vzdušných síl podplukovník Marek Ignacik a biskupský vikár OS SR podplukovník Jozef Michalov sa zhodli na tom, že práve vojenská rodina potrebuje v dnešnom období pomoc a starostlivosť. Jednotliví prednášajúci, medzi ktorými bol dekan veliteľstva pozemných síl nadporučík Ondrej Rišiaň, pravoslávny kňaz Marek Gubik, tajomník gréckokatolíckeho biskupstva Róbert Jager, či zástupca Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Miša Kapustin sa zaoberali rodinou a postavením jej jednotlivých členov. Poukázali aj na problematiku vojenských rodín, ich pôsobenie. V diskusii, ktorá nasledovala sa jej účastníci navzájom podelili so svojimi skúsenosťami napríklad zo starostlivosti o rodinných príslušníkov v čase, keď profesionálny vojak pôsobí v zahraničných misiách a operáciách. Aj keď mnohé skúsenosti a poznatky sa celkom nedajú preniesť do všetkých armád. Veď napríklad americká armáda disponuje vojenskými základňami, ktoré poskytujú rodinám dokonalý servis a starostlivosť. V tejto oblasti majú ako poznamenal generálmajor Dondi Costin a plukovník David Carr mnohoročné skúsenosti. Aj z pôsobenia vojenských duchovných. Aj na základe výmeny skúseností zdôraznil rabín Menachem Sebbag dôležitosť pôsobenia NAFCCC v rámci členských krajín NATO. Na Slovensku sa stretli zástupcovia dekanov vzdušných síl 12 armád Aliancie (USA, Veľkej Británie, Nemecka, Holandska, Dánska, Nórska, Španielska, Poľska, Českej republiky, Chorvátska, Litvy a Slovenska). V rámci svojho pobytu navštívili aj Taktické krídlo generálmajora Otta Smika na Sliači. Jeho veliteľ plukovník Vladimír Lisý ich oboznámil s jeho históriou i súčasnými úlohami, trenažérovými pracoviskami i leteckou technikou, ktorú krídlo využíva. Dekani vzdušných síl navštívili aj náš hlavný výcvikový priestor Centrum výcviku Lešť. Predstavil im ho zástupca riaditeľa Centra výcviku Lešť plukovník Róbert Totkovič. V priestoroch Pamätníka SNP v Banskej Bystrici sa oboznámili s najvýznamnejším protifašistickým vystúpením Slovákov v druhej svetovej vojne. Zástupca veliteľa vzdušných brigádny generál Miroslav Lorinc odovzdal generálnemu sekretárovi NAFCCC plukovníkovi Menachemovi Sebbagovi Pamätný kríž Náčelníka GŠ OS SR III. stupňa. V závere konferencie jej účastníkov navštívil a pozdravil aj náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan Maxim a Generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR plukovník Marian Bodolló.

Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 2Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 2Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 2Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 2Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 3Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 3Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 3Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 3Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 4Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 4Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 4Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 4Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 5Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 5Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 5Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 5Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 6Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 6Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 6Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 6Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 7Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 7Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 7Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 7Konferencia dekanov vzdušných síl krajín NATO po prvý raz na Slovensku 8

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 07.06.2017
Čítanosť: 1476
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share