Preskocit navigáciu

Vážení profesionálni vojaci, vážení zamestnanci,


Vážení profesionálni vojaci, vážení zamestnanci,

len pred niekoľkými minútami dozneli slová z rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky a náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky vo veciach personálnych, ktorý dáva oficiálnu bodku za mojím takmer päťročným pôsobením vo funkcii veliteľa vzdušných síl, ukončuje jednu etapu môjho života a posúva ma do ďalšej.

Dovoľte mi pri tejto príležitosti krátke obzretie sa späť.

Keď som pred takmer piatimi rokmi prevzal funkciu veliteľa vzdušných síl, mojou ambíciou bolo pozdvihnúť úroveň vzdušných síl prostredníctvom nových koncepčných riešení v oblasti modernizácie výzbroje a vzdelávania na strane jednej a zvýšenia intenzity výcviku na strane druhej.

Za najvýznamnejší výsledok vzdušných síl počas môjho pôsobenia je možné považovať schválenie Koncepcie rozvoja vzdušných síl Vládou SR v máji 2014, pri spracovaní ktorej boli rešpektované odborné stanoviská špecialistov letectva a prieskumných a palebných prostriedkov PVO. Je nepochybné, že práve schválenie tejto koncepcie dalo do pohybu obmenu leteckej techniky. Boli uzatvorené zmluvy na nákup stredného dopravného lietadla C-27 a viacúčelových vrtuľníkov UH-60. Tiež bol vyhlásený tender na obstaranie nových 3D rádiolokátorov stredného dosahu a boli začaté rokovania k vyriešeniu spôsobilosti vzdušných síl v oblasti taktických nadzvukových lietadiel.

Nové zbraňové systémy sú zložené z vysoko moderných technológií, ktoré môže obsluhovať len dobre vzdelaný personál. Preto za nemenej významný fakt považujem vynaložené úsilie za znovuobnovenie vysokoškolského vzdelávania pilotov, letovodov ako i špecialistov inžinierskej služby, ktoré sa podarilo zrealizovať na civilnej vysokej škole.

Pri plnení hlavnej úlohy vzdušných síl - ochrany vzdušného priestoru sa podarilo legislatívne vyriešiť a aj prakticky začať spoluprácu v tzv. Crossborder operáciách s Českou republikou a v súčasnosti prebiehajú veľmi intenzívne rokovania s Maďarskom a Poľskou republikou.

V oblasti výcviku príslušníci plrb Nitra prvýkrát v histórii Slovenskej republiky vykonali v roku 2015 ostré bojové streľby z kompletu S-300 v Bulharsku.

Všetky súčasti vzdušných síl aktívne participovali na národných a medzinárodných cvičeniach, čo významnou mierou prispelo k zvýšeniu úrovne vycvičenosti a pripravenosti príslušníkov vzdušných síl.

Keďže som stále aktívny pilot, na jednej strane je mi ľúto, že budem musieť skončiť svoju vojenskú leteckú kariéru, no na druhej strane mám nesmiernu radosť z toho, že moje očakávania sa začali napĺňať tým, že sa vzdušné sily začali prezbrojovať na novu leteckú techniku, ktorá výrazne pozdvihne kvalitatívnu úroveň spôsobilosti leteckých jednotiek.

Ďakujem mojím nadriadeným z Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu OS SR, ďakujem príslušníkom vzdušných síl, všetkým kolegom, kolegyniam a priaznivcom slovenského letectva, ktorí mi pomohli zrealizovať moje plány na rozvoj vzdušných síl, ktoré som mal, keď som nastupoval na túto pozíciu a za spoluprácu, porozumenie a priazeň, ktorej sa mne a všetkým príslušníkom vzdušných síl v uplynulých rokoch dostávalo.

Rovnako som vďačný aj mojej manželke a rodine za vytvorenie pevného rodinného zázemia, ktoré mi vždy dodávalo silu.Autor: generálmajor Ing. Miroslav Korba , Foto: vvzs - Dátum: 14.07.2017
Čítanosť: 3305
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share