Preskocit navigáciu

Slávnostný nástup príslušníkov vrtuľníkového krídla


Slávnostný nástup príslušníkov vrtuľníkového krídla
Vo štvrtok,  31. augusta vykonali príslušníci Vrtuľníkového krídla Prešov slávnostný nástup pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania a 25. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Veliteľ vrtuľníkového krídla plukovník Róbert Tóth vyhodnotil plnenie úloh za predchádzajúci mesiac a stanovil hlavné úlohy na mesiac september. Zároveň odovzdal pamätné vojenské kríže Náčelníka generálneho štábu OS SR III. stupňa – bronzové, desiatnikovi Igorovi Olejárovi pri príležitosti životného jubilea a pani Otílii Zavadanovej pri príležitosti odchodu do starobného dôchodku.
Štvrtkový slávnostný nástup ukončili príslušníci vrtuľníkového krídla slávnostným pochodom.
 
Nezabúdajúc na našu históriu a na tých, ktorí ju spoluvytvárali, si občania Slovenskej republiky práve teraz pripomínajú 73. výročie vzniku jednej z najheroickejších udalostí novodobých dejín Slovenska – Slovenského národného povstania.
Mnohí Slováci s príslušníkmi viacerých národov a národností sa pred viac ako sedemdesiatimi rokmi postavili na stranu protihitlerovskej koalície vo vojne, v ktorej išlo o existenciu európskej civilizácie; zároveň sa tým razantne postavili proti kolaborantskej politike vládnuceho ľudáckeho režimu.
Do slovenskej histórie sa natrvalo zapísal hrdinský boj príslušník 1. československej armády na Slovensku a partizánskych jednotiek. Povstaleckí vojaci a partizáni dokázali aj napriek technickej a materiálnej prevahe nepriateľa počas dlhých dvoch mesiacov brániť povstalecké územie a ani po skončení organizovaného odporu nekapitulovali. V slovenských horách pokračovali v partizánskom boji proti okupantom a domácim kolaborantom až do príchodu oslobodzovacích vojsk Červenej armády, 1. československého armádneho zboru a rumunskej armády.
 
Ústava Slovenskej republiky predstavuje modernú ústavu demokratickej spoločnosti vychádzajúcu z rešpektovania medzinárodných noriem a osvedčených právnych, humanistických a demokratických princípov; jej prijatie potvrdzuje legitímnosť vzniku Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu. Zároveň predstavuje zavŕšenie rozhodnutia slovenského národa spolu s národnostnými menšinami a etnickými skupinami žijúcimi na území Slovenskej republiky budovať a riadiť vlastný štát.
Prijatie Ústavy Slovenskej republiky sa stalo historickým medzníkom vo vývoji našej spoločnosti. Jej dôsledné uplatňovanie v praxi vytvára priaznivé podmienky pre dôstojný život občanov Slovenskej republiky, je zárukou demokratického vývoja našej vlasti, garantom individuálnych práv a slobôd na európskej úrovni. Prvý september je právom štátnym sviatkom Slovenskej republiky.

Slávnostný nástup príslušníkov vrtuľníkového krídlaSlávnostný nástup príslušníkov vrtuľníkového krídlaSlávnostný nástup príslušníkov vrtuľníkového krídlaSlávnostný nástup príslušníkov vrtuľníkového krídla

Autor: npor. Ing. Maroš KÖVÉR , Foto: vkPO - Dátum: 06.09.2017
Čítanosť: 5101
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share