Preskocit navigáciu

Skončilo sa medzinárodné cvičenie MACE XIX 2018


Skončilo sa medzinárodné cvičenie MACE XIX 2018
Dňa 27.7.2018 sa večerným brífingom skončilo medzinárodné cvičenie vzdušných síl MACE XIX. Cieľom cvičenia bol výcvik obslúh systémov PVO S-300 vo výzbroji vzdušných síl OS SR v komplexnom prostredí pri použití rôznych druhov elektronického rušenia a taktík prekonávania PVO leteckými prostriedkami. V dňoch 28.-30. júla boli vykonané presuny techniky a materiálu do domovských jednotiek v rámci OS SR.
Počas uplynulých 3 týždňov plnili príslušníci VzS úlohy podľa plánu MACE XIX spracovaného skupinou SG2 NATO. Plnenie jednotlivých úloh vyžadovalo dôslednú prípravu obslúh, technického personálu, technickú spôsobilosť prostriedkov PVO, riadiacich letovej činnosti, účasť leteckých prostriedkov z rôznych krajín, ako aj kvalitné logistické zabezpečenie celého cvičenia. Obsluhy a výzbroj boli vystavené nadpriemerne dlhej dobe vedenia bojovej činnosti, ako aj extrémnym výkyvom počasia čo sa niekoľko krát prejavilo na bojaschopnosti techniky a možnostiach vykonania plánovaných úloh. Hlavne vďaka dôslednej príprave obslúh, skúsenostiam a  zručnostiam  technického  personálu  systému
S-300 pod vedením kapitána Stanislava Šintaja z Protilietadlovej raketovej brigády Nitra sa všetky vzniknuté poruchy podarilo odstrániť veľmi rýchlo a dosiahnutie cieľov cvičenia nebolo ohrozené. Obsluhy S-300 pod vedením podplukovníka Petra Janotu využívali skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov cvičení MACE, čo bolo zaznamenané aj zahraničnými účastníkmi cvičenia pri vyhodnocovaní vedenia bojovej činnosti v podmienkach elektronické rušenia. Obsluhy sa dokázali veľmi rýchlo a flexibilne prispôsobiť použitým technikám a taktikám prekonávania PVO. Skúsenosti obslúh PVO, získané dáta z jednotlivých systémov rušenia a analýz účinnosti rušenia voči činnosti obsluhy PVO predstavujú najväčší benefit cvičenia MACE XIX, ktorý je možné využiť v príprave a výcviku nových príslušníkov jednotiek PVO.
Cvičenie bolo hodnotené pozitívne aj zahraničnými partnermi, čomu prispelo aj plánovanie a množstvo práce v prípravnom období pod vedením majora Tomáša Schóbera a majora Tomáša Kurpaša, kvalitné logistické zabezpečenie pod vedením majora Róberta Senčeka z Veliteľstva vzdušných síl OS SR a nadporučíka Alexandra Magyara z Protilietadlovej raketovej brigády Nitra s ich pracovnými tímami. Nemalú zásluhu na splnení cieľov cvičenia majú aj príslušníci ZaMKIS Ružomberok pod velením kapitána Jozefa Nemca so systémom MOKYS, ktorí úzko spolupracovali so špecialistom na komunikačné technológie Veliteľstva vzdušných síl OS SR majorom Ladislavom Vajdom a špecialistami SG2 NATO na vytvorení počítačových a komunikačných sietí pre potreby cvičenia.
Poďakovanie za úspešné vykonanie cvičenia MACE XIX patrí aj vedeniu a zamestnancom Centra výcviku Lešť za ich podporu a pomoc.

CvičenieCvičenieCvičenieCvičenieCvičenieCvičenieCvičenieCvičenieCvičenieCvičenieCvičenieCvičenieCvičenie

Autor: mjr. Tomáš Kurpaš , Foto: rtm. Jozef Járek - Dátum: 31.07.2018
Čítanosť: 2182
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share