Preskocit navigáciu

Významný úspech špecialistov KIS a C2 systémov VzS OS SR na cvičení Tobruk Legacy 2019 v Poľsku


Významný úspech špecialistov KIS a C2 systémov VzS OS SR na cvičení Tobruk Legacy 2019 v Poľsku

Od roku 2015, kedy sa prvý krát konalo cvičenie jednotiek PVO Tobruk Legacy, boli súčasťou cvičiacich jednotiek aj špecialisti KIS a systémov velenia a riadenia (ďalej C2). Zbieranie skúseností v roku 2015 v Českej republike pokračovalo úspešným zvládnutím cvičenia v roku 2016, kedy VzS OS SR zabezpečovali služby KIS vo výcvikovom priestore Lešť pre zahraničných partnerov z ôsmich členských krajín NATO. Po krátkej odmlke v roku 2017, kedy sa z objektívnych príčin nezúčastnili cvičenia, boli v roku 2018 schopní zabezpečiť utajované služby KIS a C2 na mieste velenia GOC (Ground Operational Centre) nielen pre špecialistov PVO z plrb Nitra, ale aj príslušníkov GOC z Rumunska, Bulharska a Poľska. Za dosiahnuté výsledky v oblasti zabezpečenia interoperability systémov KIS a C2 počas cvičenia Tobruk Legacy 2018 im bolo odovzdané písomné poďakovanie veliteľa JFC, genmjr. Zoltána MIHÓCZA.

Tento rok sa séria cvičení Tobruk Legacy presunula do Poľska a špecialisti KIS a C2 systémov Vzdušných síl OS SR akceptovali ponuku a výzvu zároveň, pripraviť ich nasaditeľný komunikačný systém (ďalej DCSI) podľa štandardov FMN (Federated Mission Networking) špirála 2, pripojiť DCSI k systému PMN 2.0 (Polish Mission Network) a stať sa poskytovateľov služieb v sieti s úrovňou MNE (Mission Network Element).

V rámci prípravy na cvičenie prebehlo niekoľko špecializovaných workshopov zameraných na teoretickú prípravu administrátorov, konfiguráciu sieťových prvkov, konfiguráciu služieb systému, vytvorenie užívateľských účtov a aplikovanie bezpečnostných nastavení systému. V tejto fáze boli neoceniteľnou pomocou aj skúsenosti administrátorov ZaNKIS Ružomberok, za čo im patrí poďakovanie.

Z 19 štátov NATO akceptovali ponuku na federáciu komunikačných systémov podľa štandardu FMN iba Nemecko, Rumunsko a Slovensko. Ostatným krajinám boli služby KIS a C2 poskytované hostiteľskou krajinou prostredníctvom PMN 2.0 ako HU (Hosted User).
A história sa opakovala. Slovenskí špecialisti KIS a C2 opätovne splnili všetky stanovené ciele. Slovensko sa stalo prvou krajinou cvičenia Tobruk Legacy 2019 ktorá úspešne splnila podmienky federácie do siete PMN 2.0. Slovensku patril prím rovnako aj v počte služieb, ktoré boli nimi poskytované počas cvičenia. Boli to služby systémov AD (Active Directory), DNS (Domain Name Services), emailové služby (Exchange Server), hlasové služby (Call Manager Express), kolaboračné nástroje (JCHAT), Sharepoint, a služby C2 systémov ICC (Integrated Control and Command) a CSI (CRC System Interface).

Za dosiahnuté výsledky a osobnú angažovanosť pri riešení technických problémov v sieti PMN 2.0 boli príslušníci VzS OS SR vyhodnotení ako najlepší KIS/C2 tím cvičenia Tobruk Legacy 2019. Na záver možno konštatovať že motto konceptu FMN „FEDERATE – SHARE - WIN“ bolo vďaka príslušníkom kvrps Zvolen, plrb Nitra a VVzS Zvolen naplnené.

Progres, ktorý bol v oblasti taktických dátových liniek a poskytovaní klasifikovaných služieb KIS dosiahnutý špecialistami KIS a C2 od roku 2015 je úctyhodný. Svojimi výsledkami budujú meno a rešpekt príslušníkov OS SR v zahraničí aj v období, kedy sa potýkajú s personálnymi a technickými problémami.Autor: mjr. Ladislav Vajda - Dátum: 25.06.2019
Čítanosť: 5337
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share