UNFICYP: S novou modernou technikou sme pre plnenie úloh zanietenejší!


UNFICYP: S novou modernou technikou sme pre plnenie úloh zanietenejší!

Profesionálni vojaci slovenského kontingentu vo vojenskej operácii UNFICYP plnia náročné operačné úlohy a ženijné či stavebné práce v celej nárazníkovej zóne, a to ako v priestore zodpovednosti Sektora – 4 jednotky SLOVCON, tak aj v argentínskom a britskom sektore.

V súlade so základnými dokumentmi, smernicami a usmerneniami, tiež aj v zmysle dodržiavania Memoranda o porozumení prebieha vo všetkých jednotkách vojenskej operácie UNFICYP pravidelná inšpekcia operačnej pripravenosti techniky vo vlastníctve kontingentov, tzv.: Operational Readiness Inspection of Contingent owned equipment. Požiadavky na vedomosti, návyky, zručnosti i získané osvedčenia k manipulácii so špeciálnou techniku, taktiež kritériá na výkonnosť nadobudnutej automobilovej a ženijnej techniky sa stále zvyšujú. Práve preto je akvizícia novej, modernejšej a výkonnejšej techniky pre jednotku SLOVCON UNFICYP kľúčová.  Príslušníci jednotky SLOVCON vynovili svoj vozový park o 16 kusov najmodernejšej techniky. Nahradenú techniku presunuli profesionálni vojaci v dňoch 25.-27. júna do prístavu v Limassole, s následnou prepravou nákladnou loďou domov na Slovensko.

Táto obnova vozového parku jednotky SLOVCON UNFICYP postavila pred profesionálnych vojakov novú výzvu  - overenie svojich schopností pri nakládke techniky na loď. Po teoretickej príprave a poučeniach o bezpečnostných opatreniach pri organizácii prepráv vojenskej techniky nastal čas pre praktickú činnosť. Neľahkej úlohy sa zhostilo 25 príslušníkov SLOVCONU, 1 príslušník Národného centra vojenskej dopravy MO SR a 1 príslušník Zásobovacej základne z Nemšovej.  Oporou celého zabezpečovacieho a nakladacieho tímu boli príslušníci ženijnej čaty rotný Miroslav Kožuškanič, desiatnik Ján Petrec, slobodník Štefan Ďurčák, ale najmä náčelník Skupiny prevádzky a opráv SLOVCON kapitán Roman Berzédy.

Jednotke SLOVCON prajeme na novej technike veľa najazdených kilometrov bez nehody a veríme, že ich zodpovedný prístup k prevádzke a ošetrovaniu techniky jej zabezpečí čo najdlhšiu a najefektívnejšiu využiteľnosť.


UNFICYP: S novou modernou technikou sme pre plnenie úloh zanietenejší! UNFICYP: S novou modernou technikou sme pre plnenie úloh zanietenejší! UNFICYP: S novou modernou technikou sme pre plnenie úloh zanietenejší! UNFICYP: S novou modernou technikou sme pre plnenie úloh zanietenejší! UNFICYP: S novou modernou technikou sme pre plnenie úloh zanietenejší! UNFICYP: S novou modernou technikou sme pre plnenie úloh zanietenejší! UNFICYP: S novou modernou technikou sme pre plnenie úloh zanietenejší! UNFICYP: S novou modernou technikou sme pre plnenie úloh zanietenejší! UNFICYP: S novou modernou technikou sme pre plnenie úloh zanietenejší! UNFICYP: S novou modernou technikou sme pre plnenie úloh zanietenejší! UNFICYP: S novou modernou technikou sme pre plnenie úloh zanietenejší! UNFICYP: S novou modernou technikou sme pre plnenie úloh zanietenejší! UNFICYP: S novou modernou technikou sme pre plnenie úloh zanietenejší!

Autor: Main Office/ UNFICYP/ SECTOR-4 , Foto: rtn. Katarína ZÁHORSKÁ/ UNFICYP/ HQ - Dátum: 04.07.2019
Čítanosť: 8714
Verzia pre tlač

Skočiť na menu