Preskocit navigáciu

Spôsobilosti


NATO MNMPBAT je schopné poskytnúť základnú operačnú podporu bojovým jednotkám a veliteľovi prostredníctvom vykonávania policajných činností.

NATO MNMPBAT znamená mnohonárodnú vojenskú políciu pod velením NATO, zloženú z rozličných národných vojensko-policajných jednotiek. Jednotky prispievajú špecifickým a špecializovaným rámcom spôsobilostí spojených s individuálnymi právomocami, ktorými nedisponujú žiadne iné druhy síl NATO. 0 použitie týchto spôsobilostí a právomocí rozhoduje veliteľ Vojenskej polície (Force Provost Marshal) tak, aby podporoval splnenie úloh stanovených veliteľom (operácie).

NATO MNMPBAT môže podporovať veliteľov na taktickom stupni prostredníctvom vykonávania policajných činností. Špecificky sú tieto činnosti vykonávané personálom, ktorý je organizovaný, vycvičený a vybavený špeciálnym policajným vybavením. Tieto činnosti sú definované v „Alied Military Police Doctrine /AJP 3.2.3.3/". Medzi tieto činnosti patria:

 •  podpora mobility, a ďalšie činnosti, ktoré sú vykonávané v celom spektre vojenských operácií.Navyše, NATO MNMPBAT je schopné podieľať sa na operáciách na potlačenie nepokojov a operáciách na podporu mieru podľaAPP-12 (STANAG 2226),
 • Regulácia dopravy,
 • Operácie na podporu dodržiavania práva,
 • Operácie na zabezpečenie bezpečnosti,
 • Manipulácia s vojnovými zajatcami,
 • Operácie špeciálnych jednotiek Vojenskej polície.

V súlade s Implementačnou dohodou môžu byt' práporom plnené tieto základné typy úloh:

 1. operácie podľa čl. 5 Washingtonskej zmluvy (kolektívna obrana);
 2. operácie nepodliehajúce čl. 5 Washingtonskej zmluvy - Operácie krízového manažmentu zahŕňajúce:
  • Operácie na podporu mieru (Peace Support Operations = PSO).
  • Humanitárna pomoc.
  • Pomoc pri prírodných pohromách a kalamitách.
  • Evakuácia civilného obyvateľstva. e. Vojenská pomoc a podpora civilných štruktúr.


Skočiť na menu


Share