Preskocit navigáciu

NATO Military Police Digital Evidence Collection and Handling in support of Investigations Course 2023


NATO Military Police Digital Evidence Collection and Handling in support of Investigations Course 2023

V dňoch 22. - 26. mája 2023 sa v NATO Military Police Centre of Excellence v poľskom meste Bydgoszcz  uskutočnil NATO Military Police Digital Evidence Collection and Handling in support of Investigations Course 2023. Účastníkmi kurzu boli vyšetrovatelia a kriminalistickí technici z krajín Poľska, Španielska, Chorvátska, Nemecka, Litvy, Bulharska, Talianska a Holandska. Zámerom bolo oboznámiť účastníkov kurzu s postupmi pri vyšetrovaní Digitálnej kriminality a taktiež postupmi získavania dôkazov na mieste činu zúčastnenými partnerskými krajinami. Cieľom bolo podeliť sa o skúsenosti policajných orgánov vo vyšetrovaní v rámci mnohonárodného prostredia a zvýšiť kompatibilitu v operáciách NATO.

Prednášajúcimi boli kriminalistickí experti z USA, ktorí vysvetlili prácu a postupy používané pri vyšetrovaní trestnej činnosti v domácom a taktiež v medzinárodnom prostredí, spôsoby a možnosti na získavanie potrebných informácií a dôkazov z rôznych zdrojov výpočtovej a digitálnej techniky, ktoré boli následne prakticky precvičené na simulovanom mieste činu a to vyhľadaním, zaistením digitálnych stôp a ich ďalšom využití pri  procesných úkonoch.

Prokurátorkou Poľskej republiky boli prednášané postupy pri spolupráci medzi prokuratúrou a jednotlivými útvarmi polície zaoberajúcej sa kyber kriminalitou v Poľskej republike. Taktiež bol prizvaný príslušník novovznikajúcej  jednotky Poland Central Cybercrime Bureau zaoberajúcou sa trestnou činnosťou v kybernetickom priestore, ktorý predstavil túto jednotku, vysvetlil činnosť v danej problematike a poukázal na významný nárast kriminality v tejto oblasti.


NATO Military Police Digital Evidence Collection and Handling in support of Investigations Course 2023NATO Military Police Digital Evidence Collection and Handling in support of Investigations Course 2023NATO Military Police Digital Evidence Collection and Handling in support of Investigations Course 2023NATO Military Police Digital Evidence Collection and Handling in support of Investigations Course 2023NATO Military Police Digital Evidence Collection and Handling in support of Investigations Course 2023

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 16.06.2023
Čítanosť: 3642
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share