Preskocit navigáciu

Kynológia


       ÚVOD  

Bezpečnostná situácia v celom svete sa stretáva s problémami trestnej činnosti násilnej povahy, organizovaného zločinu a v neposlednom rade s hrozbou terorizmu, ktorý vyvolávajú potrebu včasnej a rozhodnej obrany spoločenských záujmov (ochrana života, zdravia a majetku občanov). Jednou z možností ako sa s tým vysporiadať, je zvyšovať počet dobre fungujúcich bezpečnostných zložiek, ktoré budú navzájom spolupracovať.

Ozbrojené sily boli vytvorené na zachovanie mieru a bezpečnosti štátu, jeho zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc Slovenskej republiky. Ich úlohou je tiež podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a na plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vojak (v zmysle zákona i zamestnanec, ktorý sa podieľa na plnení úloh ozbrojených síl a je zaradený na výkon strážnej služby alebo dozornej služby) môže pri plnení úloh ozbrojených síl vo výkone poriadkovej, strážnej, eskortnej alebo dozornej služby použiť donucovacie prostriedky. Jedným z nich je v zmysle zákona použitie služobného psa. Na to, aby bolo toto použitie úspešné, musí byť splnené množstvo faktorov a podmienok, ktoré sú zastrešené v problematike služobnej kynológie.

V nasledujúcich kapitolách sa Vám pokúsime priblížiť a objasniť špecifiká služobnej kynológie v podmienkach rezortu obrany.

Skočiť na menu


Share