Preskocit navigáciu

NATO MNMPBAT v Gruzínsku


NATO MNMPBAT v Gruzínsku

V dňoch 3. až 16. júla 2023 bola príslušníkmi Vojenských polícií projektu NATO Multinational Military Police Battalion (ďalej len „NATO MNMPBAT“) vykonaná odborná príprava spôsobilostí vojenskej polície v zmysle štandardov NATO kolegov z Vojenskej polície Gruzínska, ako najmladšieho člena uvedeného mnohonárodného projektu vojenských polícií. Aktivita sa uskutočnila vo výcvikovom priestore v blízkosti hlavného mesta Tbilisi. Jednotlivé zamestnania podporili svojimi skúsenosťami vybraní inštruktori z krajín projektu NATO MNMPBAT. Za slovenskú stranu participovali ako inštruktori výcviku poručík PaedDr. Bc. Peter ŠULEJ a nadrotmajster Anton TURIAK z oddelenia špecializovaných policajných operácií Vlkanová Odboru prípravy a plánovania operácií Trenčín. Úlohou inštruktorov bolo zvýšenie zručnosti a návykov príslušníkov dvoch čiat Vojenskej polície Gruzínska počas plnenia policajných spôsobilostí. Slovenskí inštruktori zodpovedali za výcvik v oblasti bezpečnostných  a policajných funkcií, v rámci ktorých boli precvičené postupy ohľadom zadržania, eskortácie osôb, prehľadávanie vozidiel alebo ochrana určených osôb. Inštruktori NATO MNMPBAT (ČR, HR, PL) vzájomne spolupracovali počas riadenia jednotlivých zamestnaní, ktoré boli rozvrhnuté podľa špecializácie. Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy boli jednotlivým veliteľom čiat Vojenskej polície Gruzínska odovzdané certifikáty o absolvovaní výcviku.


NATO MNMPBAT v Gruzínsku NATO MNMPBAT v Gruzínsku NATO MNMPBAT v Gruzínsku NATO MNMPBAT v Gruzínsku

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 24.07.2023
Čítanosť: 6648
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share