Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie pracovníkov rezortu Ministerstva obrany SR poverených prevenciou kriminality


Odborné zhromaždenie pracovníkov rezortu Ministerstva obrany SR poverených prevenciou kriminality

Dňa 5. septembra 2023 oddelenie odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti Odboru policajných činností usporiadalo v Posádkovom klube Trenčín odborné zhromaždenie pracovníkov rezortu Ministerstva obrany SR poverených prevenciou kriminality. V úvode odborného zhromaždenia bolo postupne vyhodnotené plnenie úloh v oblastiach prevencie kriminality a stratégie prevencie kriminality do roku 2028, taktiež vyhodnotenie páchania trestnej činnosti za rok 2022, vyhodnotenie poriadkovej a dopravno-bezpečnostnej situácie a ochrany objektov v rezorte obrany za rok 2022.

Odborné zhromaždenie následne pokračovalo prednáškou zástupcu Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC), ktoré funguje ako analytické pracovisko, založené na aktívnej participácii relevantných štátnych orgánov SR pôsobiacich v bezpečnostnej oblasti, spomedzi iných i Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a Vojenského spravodajstva v kooperácii s Vojenskou políciou. Druhá časť prednášky bola venovaná aktuálnej problematike hybridných hrozieb a to aj v kontexte s aktuálnym dianím na Ukrajine.

Záver odborného zhromaždenia bol venovaný diskusii na problematiku trestnej činnosti páchanej  v rezorte obrany.


Odborné zhromaždenie pracovníkov rezortu Ministerstva obrany SR poverených prevenciou kriminalityOdborné zhromaždenie pracovníkov rezortu Ministerstva obrany SR poverených prevenciou kriminalityOdborné zhromaždenie pracovníkov rezortu Ministerstva obrany SR poverených prevenciou kriminality

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská Polícia - Dátum: 08.09.2023
Čítanosť: 4399
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share