Preskocit navigáciu

Odborný kurz Ochrana osôb – VIP


Odborný kurz Ochrana osôb – VIP

V dňoch 28. augusta – 14. septembra 2023 bol v priestoroch Odboru výcviku a kynológie  Vlkanová – Hronsek, Centra výcviku Lešť a v civilných priestoroch Akadémie umení v Banskej Bystrici a v meste Zvolen vykonaný odborný kurz ,,Ochrana osôb – VIP“, ktorého sa zúčastnili príslušníci Vojenskej polície odborov policajného výkonu Bratislava, Prešov a odboru prípravy a plánovania operácií. Cieľom odborného kurzu bolo naučiť cvičiacich činnostiam ochrancu, resp. ochrancov pri vykonávaní osobnej a skupinovej ochrany určených osôb.

Odborný kurz bol rozdelený do viacerých blokov, počas ktorých sa precvičovala streľba z neštandardných pozícií vo dne a v noci, postupy a činnosti ochrancu pri ochrane osoby, reakcia ochrancu na útok vedený na chránenú osobu s jej následnou eskortáciou do bezpečného prostredia a iné.

Posledný blok odborného kurzu bol vykonaný formou záverečného cvičenia, ktoré bolo realizované v priestoroch Akadémie umení v Banskej Bystrici a v meste Zvolen. Cvičiaci museli vykonať rekognoskáciu priestorov, trás presunu a zabezpečiť ochranu chránenej osoby v reálnych podmienkach od jej príchodu, cez zabezpečenie ochrany počas jej programu až po jej odchod.   


Odborný kurz Ochrana osôb – VIPOdborný kurz Ochrana osôb – VIPOdborný kurz Ochrana osôb – VIPOdborný kurz Ochrana osôb – VIPOdborný kurz Ochrana osôb – VIPOdborný kurz Ochrana osôb – VIPOdborný kurz Ochrana osôb – VIP

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 29.09.2023
Čítanosť: 3661
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share