Preskocit navigáciu

BLACK BEAR 2010


BLACK BEAR 2010

V dňoch 13.9.-22.9.2010 sa v Chorvátskom Vojenskom výcvikovom priestore GAŠINCI uskutočnilo spoločné cvičenie slovenských, českých, chorvátskych a poľských vojenských policajtov pod názvom BLACK BEAR 2010 (Čierny medveď 2010).

Spoločné cvičenie začalo slavnostným podpísaním protokolu o podriadení krajín všetkých národných súčastí, tzv. Transfer of Authority, pod jednotné velenie mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO (NATO MNMPBAT). Tohtoročné cvičenie nadväzovalo na dve predchádzajúce cvičenia menovaného zoskupenia konaných v roku 2008 v Poľsku a v roku 2009 v Českej republike. NATO MNMPBAT je zložený z veliteľstva, štábu, jednotiek, skupiny vyšetrovateľov a logistickej podp

ory. Veliteľstvo práporu je obsadzované jednotlivými krajinami na princípe rotácie. V tomto roku bol do veliteľskej funkcie ustanovený príslušník VP z Poľska podplukovník Marek GRYGA, náčelníkom štábu práporu bol náš príslušník major Jozef ŠOLTÝS, ktorý pôsobí ako náčelník oddelenia policajného výkonu Prešovského útvaru VP. V riaditeľstve cvičenia boli za Slovensko, ako národní predstavitelia, určení príslušníci riaditeľstva VP Trenčín podplukovník Juraj MAZAN a kapitáni Viktor BELKO a Jozef DUDÁŠ.

Poľsko ako vedúca krajina prispieva do NATO MNMPBAT rotou vojenskej polície, ostatné krajiny vrátane Slovenska jednotkami do sily čaty. Okrem toho všetky štáty vysielajú svojich zástupcov do štábu práporu a skupiny vyšetrovateľov. Logistické zabezpečenie činnosti práporu zaisťuje poľská strana. V tomto roku slovenskú jednotku tvorila čata Banskobystrického útvaru VP pod velením nadporučíka Juraja ANTOLA. Vojaci do júna tohto roku pôsobili v operácii ISAF v Afganistane, kde plnili úlohy na vchode ECP- 3 na základni v KANDAHÁRE.

Jednou z úloh každej zo zúčastnených krajín bolo pripraviť aj rozhodcov pre zabezpečenie zodpovedného hodnotenia cvičenia. Za slovenskú stranu boli pripravení štyria príslušníci. Dvaja z nich, major Róbert SCHÜTZ a kapitán Marián TURANSKÝ absolvovali v Záhrebe kurz na hodnotenie podľa pravidiel CREVAL. Rozhodcovia sa pri hodnotení zamerali hlavne na rozhodovací proces veliteľov v organizačnej štruktúre práporu, informačný tok a zladenosť všetkých 181 cvičiacich vojenských policajtov. V úvodný deň cvičenia navštívil cvičiacich veliteľ Síl výcviku a doktrín Chorvátskej armády brigádny generál Ivan JURIČ a zástupca veliteľa pozemných síl brigádny generál Zvonko PETERNEL.

Jednotlivé čaty, rovnako ako štáb práporu boli počas cvičenia konfrontované s radou situácií, ktoré boli zostavené a pripravené na základe reálnych skúseností vojenských policajtov nasadených najmä na území Iraku a Afganistanu. Získané poznatky a skúsenosti z absolvovaných cvičení využijú príslušníci VP pri organizovaní a vykonaní nasledujúceho cvičenia BLACK BEAR 2011, ktoré sa uskutoční na Slovensku.


Foto1Foto1Foto1Foto1

Autor: RVP , Foto: RVP - Dátum: 01.10.2010
Čítanosť: 30202
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share