Preskocit navigáciu

Činnosť OOaDTČ ÚVP Topoľčany v oblasti prevencie kriminality detí a mládeže v r. 2009


Činnosť OOaDTČ ÚVP Topoľčany v oblasti prevencie kriminality detí a mládeže v r. 2009 V r. 2009 nad rámec preventívnych programov rozpracovaných v zmysle noriem rezortu MO SR pôsobili príslušnícii OOaDTČ ÚVP Topoľčany i v oblasti prevencie kriminality detí a mládeže, kde sa realizujú už od r. 2002. Konkrétne sa jednalo o 7 profylaktických zamestnaní, ktorých sa zúčastnilo až 2.787 detí, najmä zo ZŠ okresu Topoľčany, Trenčín, Myjava a Nitra a 123 pedagógov týchto škôl. Okrem toho skúsenosti k práci s deťmi a mládežou sme formou inštruktážneho zamestnania odovzdali príslušníkom MsP Trenčín, kde majú záujem vypracovať podobný projekt prevencie ako u ÚVP Topoľčany.

   Pozitívne referencie o tejto dlhoročnej činnosti oddelenia sa pretavili do účasti mjr. JUDr. Patrika ŠANTORU v medzinárodnom semináry pod názvom „Prevencia kriminality na miestnej a regionálnej úrovni“ u Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilina dňa 10. decembra 2009, kde vystúpil so sovjim príspevkom na tému „Prevencia kriminality detí a mládeže v praxi z pohľadu skúseností orgánov Vojenskej polície“. Menovaný zoznámil prítomných formou praktickej ukážky s tým, ako prebieha konkrétne profylaktická činnosť na školách.

   Prezentácia vyvolala pozitívny ohlas, pričom o videoukážky z oblasti extrémizmu prejavili záujem Doc. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc. z Akadémie obzbrojených síl Liptovský Mikuláš a Dr. Jacek DWORZECKI, Katedra pedagogoki, Gliwice, ktorým boli poskytnuté videá na výukové účely.

   Bolo to už po druhý krát, čo bol pozvaný príslušník OOaDTČ, aby prezentoval svoje skúsenosti na poli prevencie, nakoľko v októbri 2009 sa zúčastnil Analytik OOaDTČ kpt. Mgr. Miroslav GAŽO vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom „Sexuality III.“.

   Príspevky príslušníkov oddelenia budú zároveň odpublikované, čím nadväzujeme na rok 2006, kedy v Zborníku referátov z II. medzinárodnej konferencie „Mládež a kriminalita“ u Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vyšiel mjr. JUDr. Patrikovi ŠANTOROVI príspevok pod názvom „Skúsenosti orgánov VP s aktivitami voči civilnej verejnosti zemeranými na prevenciu kriminality detí a mládeže“.


Činnosť OOaDTČ ÚVP Topoľčany v oblasti prevencie kriminality detí a mládeže v r. 2009 Činnosť OOaDTČ ÚVP Topoľčany v oblasti prevencie kriminality detí a mládeže v r. 2009 Činnosť OOaDTČ ÚVP Topoľčany v oblasti prevencie kriminality detí a mládeže v r. 2009

Autor: rvp , Foto: rvp - Dátum: 10.12.2009
Čítanosť: 30013
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share