Preskocit navigáciu

Činnosť príslušníkov Vojenskej polície v roku 2011 v misii UNFICYP


Činnosť príslušníkov Vojenskej polície v roku 2011 v misii UNFICYP

Mnohonárodná jednotka Vojenskej polície misie UNFICYP - Force Military Police Unit (ďalej len FMPU) je priamo podriadená Force Commanderovi. FMPU pozostáva z príslušníkov armád zo Slovenskej republiky (Vojenská polícia), z Veľkej Británie (Royal Military Police), z Argentíny a taktiež Maďarskej republiky. Počet príslušníkov Vojenskej polície zo Slovenskej republiky pôsobiacich v jednotke je spolu šesť.


V rámci misie UNFICYP pôsobia dve policajné jednotky FMPU a UNPOL, pričom FMPU koná v prípadoch, pokiaľ sa protiprávne konanie týka príslušníkov alebo majetku OSN. Jednotka FMPU objasňuje, resp. vyšetruje protiprávne konanie spáchané príslušníkmi misie, zabezpečuje hliadkovú činnosť smerujúcu k redukcii kriminality a k poklesu udalostí v cestnej premávke, vykonáva colné kontroly, vykonáva sprevádzanie VIP osôb, zabezpečuje vykonanie prvotných neodkladných a neopakovateľných úkonov a zabezpečuje dôkazy na mieste udalosti, dokumentuje udalosti v cestnej premávke a zaoberá sa policajnými záležitosťami (aktualizácia a tvorba databáz a štatistík ako východisko k prípadnému prijatiu opatrení – poradný orgán Force Commandera).


Po rotácii personálu a vykonaní vstupného kurzu pre všetkých príslušníkov FMPU (profesionálni Vojenskí policajti sú len zo Slovenska a Veľkej Británie) bola dňa 16. júna 2011 vykonaná návšteva jednotky FMPU Force Commanderom sprevádzaného spolu so štábnymi dôstojníkmi veliteľstva UNFICYP, počas ktorej im boli objasnené hlavné úlohy jednotky a pre všetkých prítomných bola príslušníkmi jednotky vykonaná statická, aj praktická ukážka práce s používaným materiálom.


Činnosť príslušníkov Vojenskej polície v roku 2011 v misii UNFICYPČinnosť príslušníkov Vojenskej polície v roku 2011 v misii UNFICYPČinnosť príslušníkov Vojenskej polície v roku 2011 v misii UNFICYP

Autor: RVP , Foto: RVP - Dátum: 23.08.2011
Čítanosť: 28150
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share