Preskocit navigáciu

Jazyková príprava


Jazyková príprava

V termíne 13. až 31. januára 2014 bola v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície (CVaK VP) Vlkanová – Hronsek vykonaná Jazyková príprava príslušníkov Vojenskej polície (VP).

Takáto príprava má už svoju viac ako trojročnú históriu a doposiaľ vždy sa na nej podieľali, okrem inštruktorov CVaK VP, aj lektori Oddelenia jazykovej prípravy Zvolen, ako aj vybraní príslušníci útvarov Vojenskej polície. Príprava je určená hlavne pre príslušníkov VP, ktorí budú vyslaní na plnenie úloh v zahraničných misiách alebo pracujú v medzinárodnom prostredí.

Dňa 13. januára 2014 k CVaK VP do jazykovej prípravy nastúpili šiesti príslušníci Útvaru VP Topoľčany, traja príslušníci Útvaru VP Banská Bystrica a štyria príslušníci Útvaru VP Prešov. Hlavným zameraním bola príprava príslušníkov VP na vstupné preskúšanie pred vyslaním na jazykový kurz.

Na začiatku prípravy frekventanti absolvovali písomné vstupné preskúšanie, vytvorené Oddelením jazykovej prípravy Zvolen a na základe výsledkov sa stanovil stupeň a témy výučby. V prvom a treťom týždni dopoludnia bolo vyučovanie vedené lektormi Oddelenia jazykovej prípravy Mgr. Janou VOJTEKOVOU, Mgr. Oľgou HOWLETT a Mgr. Jánom BARTOŠOM. Popoludňajšie vyučovanie ako i vyučovanie v druhom týždni viedli príslušníci CVaK VP mjr. Ing. Robert SCHÜTZ, kpt. Ing. Pavol SÁLUS, nrtm. Patrik ŠTEFKO a nrtm. Marcel FRAŇO z ÚVP Topoľčany. Výučba bola zameraná na zopakovanie a zdokonalenie základných časov a slovnej zásoby pre bežnú komunikáciu doplnená základnou vojenskou a policajnou terminológiou.

Posledné dva dni prípravy boli venované písomnému a ústnemu preskúšaniu, kde v ústnej časti frekventanti odprezentovali vlastné prezentácie na vybrané tematiky, ktoré si pripravili v programe PowerPoint.

Na záver môžeme povedať, že v jazykových prípravách je potrebné pokračovať, pretože progres bol viditeľný u všetkých frekventantov a aj ich ohlasy na prípravu boli pozitívne.


Jazyková prípravaJazyková prípravaJazyková prípravaJazyková príprava

Autor: kpt. Ing. Patrik Novotný , Foto: kpt. Ing. Patrik Novotný - Dátum: 04.02.2014
Čítanosť: 14649
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share