Preskocit navigáciu

Skúšky v kariérovných kurzoch Vojenskej polície


Skúšky v kariérovných kurzoch Vojenskej polície

V mesiaci január 2014 Centrum výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek podľa plánu zahájilo tri kariérové kurzy pre príslušníkov Vojenskej polície.

Do Základného kurzu – na povýšenie do vojenskej hodnosti čatár, boli určení piati príslušníci Útvarov Vojenskej polície, do Zdokonaľovacieho kurzu - na povýšenie do vojenskej hodnosti rotný, jeden vojenských policajt a do Vyššieho kurzu na hodnosť rotmajster a nadrotmajster, piati policajti. Riadiacim kurzov za CVaK VP bol štábny nadrotmajster JUDr. Dalibor Čepček. Hlavný dôraz bol kladený na zvládnutie právnej a vševojskovej problematiky vojenského policajta, spôsoby a postupy pri plnení úloh a neopakovateľných úkonov v praxi. Dňa 7. februára 2014 sa konalo záverečné preskúšanie. Preskúšanie pozostávalo z písomnej a ústnej skúšky. Komisia určená riaditeľom Vojenskej polície dôkladne preverila stupeň znalostí, ktoré frekventanti v kurzoch získali. Predseda komisie pplk. Ing. Pavol Kmeťo (RVP) po vyhodnotení mohol skonštatovať, že všetci účastníci kurzov uspeli. Na slávnostnom nástupe im následne veliteľ CVaK VP mjr. Ing. Marián Turanský zablahoželal a odovzdal osvedčenia.

Každé povýšenie poddôstojníka Vojenskej polície je spojené s absolvovaním a úspešným ukončením kariérového kurzu vykonávaného v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek.


Skúšky v kariérovných kurzoch Vojenskej polícieSkúšky v kariérovných kurzoch Vojenskej polícieSkúšky v kariérovných kurzoch Vojenskej polícieSkúšky v kariérovných kurzoch Vojenskej polícieSkúšky v kariérovných kurzoch Vojenskej polície

Autor: šbnrtm. JUDr. Dalibor Čepček , Foto: kpt. Ing. Patrik Novotný - Dátum: 12.02.2014
Čítanosť: 18388
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share