Preskocit navigáciu

Policajné zabezpečenie veliteľského zhromaždenia NGŠ OS SR


Policajné zabezpečenie veliteľského zhromaždenia NGŠ OS SR

Na základe úlohového listu riaditeľa VP a požiadavky koordinačného štábu k príprave a vykonaniu VZ NGŠ OS SR bolo v dňoch 11. až 12.2.2015 príslušníkmi oddelenia ochrany objektov odboru policajného výkonu Bratislava vykonané policajné zabezpečenie veliteľského zhromaždenia v priestoroch objektu Ministerstva obrany SR. Na celej akcii sa podieľalo 7 príslušníkov oddelenia, ktorí posilnili podľa pokynov príslušníkov ochrannej zmeny objektu MO SR. Psovodom a služobným psom VP-špecialistom na detekciu výbušnín (Šp/V) bola pred začiatkom zamestnania vykonaná pyrotechnická kontrola priestorov zhromaždenia a vystavenej techniky. Pre zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a parkovania v priestoroch objektu s prihliadnutím na zvýšený počet motorových vozidiel o zabezpečovaciu techniku účastníkov zhromaždenia a pozvaných hostí bol vyčlenenou dopravnou hliadkou regulovaný systém parkovania a pohybu po komunikáciách. Pešia poriadková hliadka dozerala nad činnosťou pri zabezpečení statickej ukážky vystavovanej techniky, návštevy prezidenta SR a vyregulovanie ciest pri príjazde pozvaných hostí. V priestoroch Klubu MO SR dve vyčlenené príslušníčky VP podľa požiadavky zabezpečili kontrolu vstupu účastníkov zhromaždenia.
Celý priebeh akcie bol koordinovaný v súčinnosti s ostatnými zložkami OS SR a predvídaním možných rizík prebehlo zhromaždenie bez nedostatkov.


Policajné zabezpečenie veliteľského zhromaždenia NGŠ OS SRPolicajné zabezpečenie veliteľského zhromaždenia NGŠ OS SRPolicajné zabezpečenie veliteľského zhromaždenia NGŠ OS SRPolicajné zabezpečenie veliteľského zhromaždenia NGŠ OS SR

Autor: VP - Dátum: 16.02.2015
Čítanosť: 10754
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share